• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

ROOFVOGELEXCURSIES GROOT SUCCES

 De speciale roofvogelexcursies, die door onze werkgroep jaarlijks in juni worden verzorgd, waren ook dit jaar weer tot de laatste plaats volgeboekt. Daaruit blijkt wel de grote publieke belangstelling voor roofvogels. De zes excursies trokken in totaal ruim 150 geïnteresseerden. Onze werkgroep heeft daarmee de mogelijkheid kennis over te dragen en voorlichting over roofvogels te geven aan een breder publiek. Met name over het nut van roofvogels, een goede bescherming en de negatieve gevolgen van roofvogelshows en het houden van roofvogels en uilen door particulieren.

De excursies startten in de Poelboerderij, het bezoekerscentrum voor Natuurmonument het Wormer- en Jisperveld met het vertonen van een PowerPoint presentatie en een korte film over onze werkgroep activiteiten. Daarna volgde een twee uur durende vaartocht langs broedterritoria van Slechtvalk, Sperwer, Buizerd, Toerenvalk en Bruine Kiekendief. Veel roofvogels konden tijdens de excursie jagend waargenomen worden, omdat ze in juni jongen hebben en er veel gejaagd moet worden. Tijdens de excursie werd in de boot een ringdemonstratie van jonge Buizerds of Torenvalken gegeven.

De excursieleiders waren dit jaar Rein Beentjes, Marcel Boer, Jurrian Boutsma en Jeroen Buijs. De ringdemonstraties werden verzorgd door Marc van Bakel en Michiel Kok.

Wilt u volgend jaar juni 2016 ook een roofvogelexcursie meemaken? Geef u dan tijdig op via www.poelboerderij.nl , want de meeste data waren al een maand tevoren volgeboekt.

Tekst: Marcel Boer en foto © Larry Kef