• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Het voorjaar van 2015 was lang koud, waardoor de vogels laat aan paargedrag en nesteldrang toekwamen. Als ze al een nest wisten te realiseren, mislukten ook nog eens relatief veel broedsels. Enerzijds vanwege kou en vocht, anderzijds door steeds toenemende predatie en verstoring door de mens. In 2015 waren er bovendien ook nog eens veel minder muizen dan in het top muizenjaar 2014. Ondanks deze voor de roofvogels en uilen moeilijke omstandigheden, heeft de werkgroep in 2015 in totaal  342 uitgevlogen jonge roofvogels en uilen geregistreerd. De inspanningen van de werkgroep leveren resultaat op in de vorm van meer waargenomen en geringde jonge vogels. Dat wij als mensen om dat te bereiken zelf ook het nodige kunst- en klimwerk uit moeten halen, laat Jurrian Boutsma zien in het prachtige beeldverslag dat hij maakte over 2015. Het jaarverslag 2015 van de werkgroep Roofvogels en Uilen kunt u hier inzien.

De broedresultaten Zaanstreek 2015 in cijfers:

Soort

 

Buizerd

56

Torenvalk

154

Steenuil

17

Havik

22

Sperwer

25

Ransuil

2

Bruine kiekendief

24

Slechtvalk

2

Kerkuil

40

Totaal

342