• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Biologiestudenten op bezoek.

Enige tijd geleden ontvingen we van biologiestudent Wout van der Heijde, het verzoek om een keer met Michiel en mij mee te mogen lopen bij een kastencontrole van onze kerkuilen.
Via Martine Rijk uit Assendelft, eveneens een biologiestudent en een toekomstige potential voor onze werkgroep, die twee jaar geleden hetzelfde verzoek had, hadden ze namelijk gehoord over deze mogelijkheid
Omdat zijn studiegroep aan de  Hogeschool van Amsterdam , Lerarenopleiding Biologie, bezig was met een werkstuk en tevens een presentatie moest houden over de Kerkuil, leek hen dit een prachtige aanvulling in de praktijk op alle theoretisch verworven kennis.
Op dinsdag 31 mei ontvingen we Wout en zijn medestudenten Chantal Kramer en Maura van der Velden bij  een van onze kasten, waarvan we wisten dat er een kerkuil broedsel in zat.
Op 10 april hadden we namelijk bij een controle mamma kerkuil en minstens drie eieren aangetroffen. Bij een broedperiode van ongeveer 30 a 35 dagen, hadden we grote kans om vandaag jongen aan te treffen, als de eieren tenminste bevrucht waren geweest.
 Samen met Anita van onze werkgroep, die de foto’s voor haar rekening zou nemen, keken we gespannen toe toen Michiel de ladder op klom en de kast opende. Zijn blije gezicht verraadde dat we succes hadden.


Er zaten maar liefst 4 jonge kerkuilen plus een moeder in. Het oudste jong was ongeveer drie weken, hetgeen exact overeenkomt met de broedtabellen die we hanteren.
Nadat Michiel het grootste jong uit de kast naar beneden had gehaald, konden de studenten zich vergapen aan de schoonheid van dit diertje. Hoewel het nog in zijn dons kleed zat, konden we al heel goed de ontwikkelende verenspoelen waarnemen, alsook de hartvorm van het gezicht. Ook de klauwen werden met bewondering bekeken. Al snel na de geboorte bereiken die de uiteindelijke grootte.


Omdat we het jong niet te lang uit de kast wilden laten, hebben we, na het nemen van enkele foto’s hem of haar weer snel teruggeplaatst. (voor de kritische lezer: aan dit soort wensen voldoen we in uitzonderingsgevallen. In dit geval t.b.v. wetenschappelijk onderzoek, c.q. onderwijs aan universitair opgeleiden)
Steeds valt weer op hoe verrast, blij en enthousiast bezoekers bij ons reageren als ze dit mooie dier mogen zien en even vasthouden. Zeker deze betrokken biologiestudenten waren een mooie ervaring rijker.
Onder de belofte dat we ze zouden uitnodigen als de jongen geringd gaan worden, vertrokken ze enthousiast weer huiswaarts, terwijl wij onze kastencontrole vervolgden, waarbij we nog enkele broedsels van de Torenvalk ontdekten.


Al met al een bijzonder leuke en geslaagde avond.

Tekst: Rein Beentjes  Foto's:  Anita van Dort