• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Als werkgroep doen we ons werk en soms zijn daar ook gasten bij aanwezig. We praten dan meestal over kennissen van de betrokken boerderij, soms uit onze eigen kringen, soms via scholen/instellingen en soms vanuit andere hoeken, zoals de pers. We zijn altijd erg terughoudend met het vrijgeven van adressen waar zich nesten bevinden en waar we gaan ringen en wanneer, want uit het verleden hebben we gezien dat daar ook mensen met verkeerde bedoelingen op af kunnen komen. Ook binnen de groep zelf hebben we daar discussies over gehad en vragen ons soms af wat we wel en niet kunnen zeggen en vaak is zo min mogelijk informatie (helaas) het beste.

Mensen zijn vaak erg enthousiast en melden dan, vaak per ongeluk, een locatie of naam en daarmee zijn dan de juiste adressen mee terug te vinden. Dit gebeurt zowel op de social media als ook in publicaties en dat kan vervelende gevolgen hebben, zowel voor de bewoners van die locatie als de aldaar broedende roofvogels of uilen. Als werkgroep proberen wij het vrijgeven van deze informatie te voorkomen en ook naar de gemaakte foto's wordt even gekeken of deze wel voor publicatie geschikt zijn, gezien de mogelijke herkenbaarheid van de achtergrond. Hier volgt een publicatie over een onlangs geringd nest Steenuilen en de reaktie daarop.

We zijn altijd blij met belangstelling van buiten onze werkgroep en ook publicaties in de pers zijn welkom, maar altijd wel onder de voorwaarde dat de locaties geheim blijven en de nestgevallen verder ongemoeid worden gelaten.

Alleen zo kunnen we de vogels beschermen.

Werkgroep Roofvogels en Uilen van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.