• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Het aantal roofvogels en uilen in de Zaanstreek is de laatste jaren toegenomen, mede door de activiteiten van onze werkgroep Roofvogels en Uilen. De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" laat via een foto-expositie In De Poelboerderij de diverse soorten zien die tegenwoordig in de Zaanstreek voorkomen. Alle getoonde foto’s zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”. De expositie is vanaf 31 oktober tot eind november te zien in De Hoofdbieb, Westzijde 170A te Zaandam. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 20.30 uur. Zaterdag en zondag van 11.00 – 15.00 uur.

De Zaanstreek staat bekend om de vele weidevogels die tot broeden komen in de fraaie veenweidegebieden zoals het Guisveld, het Westzijderveld en het Wormer- en Jisperveld. Minder bekend zijn de roofvogels en uilen die zich in onze streek hebben gevestigd. Met name vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is het aantal roofvogels en uilen toegenomen.

Dit had twee redenen: sinds die tijd is het gebruik van gif in de land- en tuinbouw sterk verminderd waardoor ook de prooidieren van deze groep vogels zoals muizen minder gifstoffen in hun lichaam kregen en omdat de bomen uitgegroeid zijn tot mooie parken en houtwallen. In en direct na de Tweede Wereldoorlog werden veel bomen gekapt om het hout te gebruiken voor het verwarmen van huizen en gebouwen.

Ook is er de laatste jaren zeer veel gedaan aan de bescherming van roofvogels en uilen door de desbetreffende werkgroep van de Vogelbeschermingswacht door o.a. nestkasten op te hangen voor de kerkuil, de steenuil en de torenvalk. Bovendien worden alle nesten elk jaar in kaart gebracht en goed in de gaten gehouden op verstoring door mensen.

De Vogelbeschermingswacht ‘Zaanstreek’ laat via haar foto-expositie de diverse soorten zien. U kunt dan denken aan de buizerd, de torenvalk, de bruine kiekendief, de sperwer, de ransuil, de kerkuil en het kleinere steenuiltje. Al deze soorten komen ook tot broeden in de Zaanstreek. Tevens laten enkele foto’s het goede werk zien dat de genoemde werkgroep voor deze vogels doet. Enkele soorten laten zich alleen op de doortrek in het voor- en najaar regelmatig in de Zaanstreek zien waaronder de visarend, de zeearend en de velduil. Alle getoonde foto’s zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.

De foto-expositie ‘roofvogels en uilen in de Zaanstreek’ is vanaf 31 oktober tot eind november te zien in De Hoofdbieb, Westzijde 170A te Zaandam. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 20.30 uur. Zaterdag en zondag van 11.00 – 15.00 uur