• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Om meer over de jachtgebieden en prooien van de kerkuil te weten te komen, voeren Jasja Dekker en Stef van Rijn dit jaar in Noord- en Zuid-Holland een zenderonderzoek en ringanalyse uit. In vier gebieden worden hiertoe paartjes kerkuilen van een een zender met GPS-logger voorzien. De gekozen locaties zijn het Wormer- en Jisperveld, het Twiske, VoornePutten en Goeree. Het gaat hierbij om locaties waar in de afgelopen jaren in de braakballen Noordse woelmuizen zijn gevonden. Deze soort is een van de redenen om meer over de jachtgebieden van de kerkuilen te willen weten.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de kerkuilwerkgroepen in de betreffende regio. Daar het Wormer- en Jisperveld en het Twiske tot het gebied van de werkgroep behoren, hebben de onderzoekers ons benaderd om mee te werken aan het onderzoek, wat we uiteraard graag doen. Inmiddels zijn de locaties vastgesteld waar de uilen gezenderd gaan worden. In deze kasten zitten de uilen nu op eieren. Als straks de jongen groter zijn, wordt bij de adulte kerkuilen een logger aangebracht. Dit is een piepklein computertje met GPS en versnellingsmeter, die posities doorgeeft op momenten dat de uil actief is om zo de vogels in hun jachtgebied te kunnen volgen.

Tijdens het onderzoek houden de onderzoekers belangstellenden via een nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van het project. De eerste nieuwsbrief is uit en deze kunt u hier inzien.

foto: André Eijkenaar www.kerkuil.com