Zaterdagochtend hebben we een nest jonge steenuilen geringd. In de kast zaten vier jonge uilskuiken die we gewogen en gemeten hebben. Nadat de gegevens waren genoteerd, kregen de pullen een ring om de poot. Daarmee staan ze officieel geregistreerd in de databank. Na de steenuilen hebben we een kijkje genomen bij een nest Ransuilen en de horst van een Buizerd bezocht.

4 kerngezonde jonge vogels en na het ringen hebben we ze nog even naast elkaar gezet in het gras, tussen de madeliefjes, om er een paar foto's van te kunnen nemen alvorens ze weer terug te zetten in de kast. Het resultaat mag er zijn!

Nadat we de jonge vogels weer terug gezet hadden in de kast zijn we doorgereden naar een andere plek om daar bij een Ransuilen nest te gaan kijken. Van dit nest zijn al eerder foto's op deze site geplaatst door Jurrian, die met zijn GoPro camera foto's van bovenaf had genomen. Bij het naderen van de nestboom vlogen zowel pa als ma weg en is Jurrian de boom ingeklommen om de jonge vogels te gaan bekijken en naar beneden te halen. Helaas was er eerder al 1 jong dood onder het nest gevonden en troffen we nu nog 4 jonge vogels aan in het schuin hangende nest. Terwijl Jurrian bezig was de jonge vogels te pakken kwam ma nog een paar keer dichtbij om haar kroost te beschermen. Eenmaal beneden ook hier 4 gezonde vogels met duidelijke leeftijdverschillen zichtbaar.

Terwijl Jurrian de boom weer in ging om de jonge vogels terug te zetten zat ma in de boom erachter en hield alles scherp in de gaten en vloog al weer terug de nestboom in alvorens Jurrian weer beneden was. De derde stop was een Buizerd nest en daar troffen we 3 gezonde jonge vogels aan, die al meteen begonnen te roepen toen we de vogels benaderden. Ma was ook hier aanwezig en cirkelde boven de boom rond om ons in de gaten te houden. Ook deze 3 jonge vogels hebben nu een kleurring gekregen en zullen verder in de gaten gehouden kunnen worden.

De Cijfercombinaties "BA", "BB" en "BC" zullen tussen nu en een dikke week rondvliegen en wij houden ons natuurlijk aanbevolen voor terugmeldingen van deze vogels en als het mogelijk is inclusief foto. Bij voorbaat dank. Een geslaagde ringronde met weer 11 geregistreerde nieuwe bewoners van het luchtruim boven de Zaanstreek.

Tekst en fotografie © Jos Spijkerman