• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Gemeenten gaan evenementen met dieren terugdringen.
In 2018 trad de burgemeester van Lingewaard op tegen de uilen en roofvogels op evenementen. Als organisatoren toch de roofvogels willen tentoonstellen in Lingewaard, dan moeten ze dat in hun vergunningsaanvraag aangeven zodat er vooraf advies over de dieren opgevraagd kan worden. Als er in de vergunning niks staat over de aanwezigheid van dieren, kan er een boete of het intrekken van de vergunning volgen.

Begin februari 2019 werd het bekend dat de gemeente Amsterdam het aantal evenementen met dieren terug wil dringen. Het college maakt daarom ALLE evenementen ( groot + klein) met dieren: vergunning-plichtig.
Organisatoren moeten zich aan strengere regels houden en de gemeente heeft zo zicht op welke evenementen met dieren er in de stad worden aangevraagd.
Dus ook de kleine, eendaagse evenementen met dieren, die hiervoor nog alleen hoefden te worden gemeld, moeten nu een vergunning hebben. Amsterdam zou het liefst het gebruik van dieren bij evenementen geheel verbieden, maar dit kan alleen door de landelijke overheid worden geregeld. Wethouder Laurens Ivens van gemeente Amsterdam heeft deze wens bij minister Schouten neergelegd. Bij de evenementen met dieren die wel plaatsvinden, moet er worden voldaan aan de eisen voor dierenwelzijn. Wethouder Laurens Ivens zegt hierover: “We hebben het afgelopen jaar (2018) uitgezocht hoe vaak er dieren bij evenementen werden gebruikt en daar ben ik van geschrokken, zoals uilen en roofvogels bij braderieën.”

Nederlandse gemeenten stellen eisen en voorwaarden aan de organisaties van evenementen; meestal is er een evenementenvergunning nodig, maar voor een klein evenement is een melding voldoende. Gemeente Amsterdam wijkt daar nu van af en stelt bij het gebruik van dieren:
Voor alle evenementen waarbij uilen en roofvogels ( en andere dieren) worden gebruikt, moet een vergunning voor aangevraagd worden. Ook moeten de organisator en de dierbegeleiders zich aan een aantal landelijke voorwaarden houden als er (bedrijfsmatig) dieren worden ingezet.

De RVO zegt over die Landelijke Voorwaarden o.a.::
Voorwaarden tentoonstelling, beurs of markt:
* Op het evenement is iemand aanwezig met een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep(en) die aanwezig zijn.

* De dieren zitten in huisvesting en worden verzorgd, volgens de basisvoorwaarden ( zie RVO : https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/welzijnseisen-voor-dieren/regels-voor-huisvesting-en-verzorging)

* De dieren worden individueel gekeurd op besmettelijke dierziekten voordat ze op het evenement aanwezig mogen zijn.

* Er zijn geen hoog drachtige en zogende dieren aanwezig.

Helaas ontbreekt er in Nederland een wetgevend kader dat specifiek gericht is op de welzijnsbehoeften van roofvogels en uilen, die aangepaste zorg nodig hebben.

Wet Dieren:
In de Wet dieren zijn regels opgenomen voor bedrijfsmatige of hobbymatige dierenhouders. Zo horen zij verantwoordelijk te zijn voor het welzijn en de gezondheid van zijn/haar dieren. Ook kent Nederland een verbod op dierenmishandeling en verwaarlozing. Niet alle dieren zijn geschikt om als huisdier te houden. Bijvoorbeeld omdat ze beschermd zijn, ziektes kunnen overdragen of gevaarlijk zijn voor mensen.
En juist dat laatste punt, grijpt buurland BELGIË aan, door omringende personen te beschermen tegen uitvallen van deze soort vogels. Zie artikel 13 en 14 ( hier onder) waar de vogels bewust aangebonden worden!
Want sinds kort is er in België een nieuw ‘Besluit inzake het houden van roofvogels’.
Dit is een uitbreiding op de wetgeving dierenwelzijn. Deze wetgeving zal het gemakkelijker maken om bepaalde excessen aan te pakken. Daarmee zijn er officiële minimum eisen voor volières waarin roofvogels gehouden moeten worden (een kooi in de huiskamer of vastgebonden op een sprengel mag niet meer!!) en er zijn een paar verplichten bijgekomen waardoor het niet meer mogelijk zou mogen zijn om bijvoorbeeld een fotoshoot met roofvogels en uilen op markten te organiseren.
Het gehele Besluit is te vinden op het internet: 15 juni 2018.- Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels ( C-2018/13374)
Enkele punten hier uitgelicht:
HOOFDSTUK 2; Huisvesting.
Art. 7. Met behoud van de toepassing van artikel 11 worden de roofvogels uitsluitend gehouden in dierenverblijven die geplaatst zijn in de openlucht. Die verblijven zijn zo gebouwd dat ze de mogelijkheid bieden om te vliegen zonder risico op verwondingen en dat ontsnappen onmogelijk is. De dierenverblijven voldoen aan de minimumnormen, vermeld in bijlage 1 van dit besluit. ( hier niet bij dit artikel gevoegd).

Art. 10. Er wordt bij de huisvesting van de dieren op toegezien dat er zich geen schadelijke interactie voordoet binnen een diergroep.

Art. 11. De koude-gevoelige roofvogels beschikken over voldoende bescherming tegen de vorst.

Art. 13. Uitsluitend in de volgende gevallen mogen roofvogels aangebonden gehuisvest worden, al dan niet in een dierenverblijf :
1° tijdens roofvogeldemonstraties;
2° tijdens de periode van training voor de jacht en vrije vluchten;
3° tijdens het vervoer van roofvogels;
4° tijdens revalidatie of medische behandeling van roofvogels.

Art. 14. Als roofvogels met toepassing van artikel 13 aangebonden gehuisvest worden, mogen ze zonder afsluiting van draad of netten aan een blok, sprengel, spitshuis, vluchtdraad of trolley geplaatst worden. Daarbij wordt vermeden dat de roofvogel langdurig aan felle zonnestralen en extreme weersomstandigheden wordt blootgesteld. De lijn waarmee de roofvogel is aangebonden, is niet langer dan 1,5 meter.

Art. 15. Voor elke roofvogel die wordt aangebonden, moet een dierenverblijf aanwezig zijn dat beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in de artikelen 7 tot en met 11 van dit besluit.

HOOFDSTUK 3; Roofvogeldemonstraties
Art. 18. Roofvogeldemonstraties vinden alleen plaats tijdens evenementen gericht op dieren of samenkomsten van roofvogelhouders, roofvogeltentoonstellingen, educatieve of culturele evenementen in verband met geschiedenis, jacht en natuur.

Art. 19. De organisator van een roofvogeldemonstratie brengt de gemeente hiervan ten minste vier weken op voorhand op de hoogte, met vermelding van volgende gegevens :

1° de naam en de contactgegevens van de organisator van de roofvogeldemonstratie;
2° de datum waarop de roofvogeldemonstratie zal plaatsvinden;
3° het begin- en eind-uur van de roofvogeldemonstratie;
4° de plaats waar de roofvogeldemonstratie zal plaatsvinden;
5° de naam en de contactgegevens van de persoon die de roofvogeldemonstratie zal
verzorgen;
6° een beschrijving van het evenement, waaruit blijkt dat dit voldoet aan de
voorwaarden bepaald in artikel 18;
7° de maatregelen die genomen worden om het welzijn van de roofvogels tijdens het
evenement te garanderen.
Voor beide landen geldt een ernstig risico voor de openbare veiligheid bij het ten toon stellen of opvoeren van roofvogels in shows, aangezien het om wilde dieren gaat en de gedragingen van deze dieren onvoorspelbaar zijn, waardoor een eventuele aanval verregaande gevolgen met zich mee kan brengen.

Wilt u uw eigen gemeente vragen om het voorbeeld van Amsterdam te volgen, dan ligt er een gratis voorbeeldbrief voor u klaar!

Februari 2019
Onderzoek, documentatie en specialisatie
omtrent misstanden bij roofvogelshows en
het in gevangenschap houden van uilen en
roofvogels voor allerlei doeleinden.
Schrijversgroep tegen roofvogelshows.