• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

 HET INFORMATIE STEUNPUNT VOOR ROOFVOGELS & UILEN  ( op vrijwillige basis) heeft nieuwe informatie!

Een groepje vrijwilligers doen onderzoek, volgen het laatste nieuws; documenteren en archiveren. 

Zo is dit voorjaar het pakket “Gemeentelijke aanpak: weren van roofvogelshows" opnieuw samengesteld naar de laatste ontwikkelingen.  Voor diegene die daadwerkelijk aan de slag wil om de eigen gemeente aan te zetten tot het weren of verminderen van roofvogelshows, is het plan van aanpak vooralsnog alleen voor Vogelwerkgroepen, vogel-beschermingsgroepen en Natuurorganisaties beschikbaar. Het is alleen uitvoerbaar door meerdere personen uit één groep, waarvan er minimaal 2, inwoner zijn van die gemeente. En men krijgt gratis – op vrijwillige basis- begeleiding en, zo nodig; extra informatie tijdens het gehele project.

Een andere vrijwilligersgroep die actief is, is de schrijversgroep.

Zij gebruiken de informatie van het STEUNPUNT in de specifieke Info-Mails; waarmee zij op een positieve manier: negatieve zaken aan het licht brengen. 

Er zijn voor alle provincies weer nieuwe schrijvers nodig om een betere aanpak te krijgen in het weren van roofvogelshows in geheel Nederland. Bent u tegen gebruik van uilen en roofvogels in gevangenschap en wilt u meeschrijven, vraag er naar via bijgevoegd e-mailadres. Het kost slechts een paar minuten werk per maand. Er liggen weer nieuwe voorbeeld brieven klaar!

Er wordt voornamelijk naar organisaties gemaild, die een roofvogelshow gepland hebben tijdens hun evenement; en er wordt getracht om o.a. vak-fotografen er op te wijzen dat het gebruik van geketende vogels in allerlei situaties, met of zonder lichteffecten not doneis!!

Er worden geen roofvogelshowbedrijven/ uilen- en roofvogelhouders e.d. aangeschreven, omdat de ervaring heeft geleerd dat de organisaties de Info-Mails toch wel doorsturen naar hen, gezien de binnengekomen reacties! Mede daardoor is er besloten om geen privé telefoonnummer meer te koppelen aan het Informatie Punt. Het eerder op deze site genoemde telefoonnummer is opgeheven!

Er worden geen Nieuwsbrieven meer uitgegeven; alleen de schrijvers en de overige vrijwilligers ontvangen het laatste nieuws.

Kijk regelmatig op deze site (  http://www.kiekenkaike.nl/index.php/roofvogelshows  ) voor actueel nieuws!

Tot slot nog een oproep aan u: het is heel moeilijk om aan roofvogelshows data + plaats te komen door heel Nederland; we zoeken nog vrijwilligers die dat voor ons willen uitzoeken. Ook gegevens van het gebruik van deze vogels op Trouwbeurzen, Fantasy-/ Voorjaar-/, Zomer-/, Najaar-/, Winter- of Kerst-Fairs, Fotoworkshops die niet bij het roofvogelbedrijf gehouden worden  e.d. zijn welkom! De schrijvers gaan er maandelijks mee aan de slag!