• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Moord op de roofvogel

Waarom worden in Friesland roofvogels vermoord? En door wie? Over subsidies, eieren en de bedreigde Friese ziel.

Dode buizerds en haviken lagen opgestapeld in het bos, meldden natuurbeschermers. Afgeschoten en vergiftigd. Soms bleken de koppen van jonge roofvogels afgeknipt en elders werden nesten met hagel en kogels doorzeefd. Maar liefst dertig procent van alle broedsels van roofvogels in Friesland zou mislukken door menselijk toedoen. Honderden mensen zouden zich aan de moorddadige praktijken schuldig maken. De politie in Friesland maakt al tijden jacht op de daders, maar het was vrijwel ondoenlijk om iemand op de heterdaad te betrappen. Tot vorige maand. Toen bleek dat de politie verborgen camera’s had geplaatst bij enkele nesten, waarmee beelden zijn gemaakt van twee menselijke nestrovers. Nietsvermoedend waren twee jonge Friezen half mei de boom in geklommen om de nek om te draaien van jonge buizerds in een nest. Een maand later konden zij hun gezicht fullframe terugzien op de website van de Friese Politie en zelfs in het Jeugdjournaal: Opsporing verzocht. De verdachten zijn inmiddels aangehouden, na tientallen tips. "Opsporing van roofvogelmoord is nu een topprioriteit geworden en dat werd ook tijd", vertelt Michel Pol van de Milieupolitie Friesland. Volgens hem is het doden van roofvogels in Friesland een nationale sport geworden. “In sommige gebieden struikel je over de kadavers. Daarom hebben we nu op verschillende plaatsen in Friesland camera's bij nesten gezet en dat heeft succes. Al zullen we die methode ook weer moeten aanpassen als mensen bivakmutsen gaan dragen.” De daders moeten volgens Pol gezocht worden in kringen van jagers en beschermers van weidevogels. Uit liefde voor het eigen lievelingsdier, het konijn, de kievit en grutto, begaan zij hun crime passionelle.  Zonder hulp van een geheime camera zijn eerder dit jaar al drie jagers en één liefhebber van weidevogels aangehouden op verdenking van roofvogelmoord. Bij een van de verdachten - een eigenaar van een eendenkooi, trof de politie ook een grote hoeveelheid gif – kennelijk bedoeld om roofvogels te vergiftigen. Een andere verdachte doorschoot een nest met hagel, en een ander zaagde een nestboom met jonge buizerds. Sinds 2002 zijn zeker 10 mensen aangehouden in verband met vergelijkbare praktijken. De rol van de Koninklijke Jagersvereniging is twijfelachtig te noemen. In weerwil van wat zij vaak in de media verkondigt, royeert de KNJV geen leden die bewezen ecologisch over de schreef gaan. Zij klaagt nu na alle media-aandacht hooguit bij Pol dat hij de vereniging ‘stigmatiseert’. “Bij een zaak waarbij wij de jachtakte wilden ontnemen van een verdachte regelde de KNJV zelfs een advocaat”, zegt Pol. “Zij vonden die straf te zwaar voor zoiets kleins als een dode roofvogel. Het is namelijk een zware klap voor jagers die hun akte voor twee jaar verliezen. Sommigen moeten dan zelfs in therapie.”

Het duo dat met de camera is gesnapt, vormt geen uitzondering op voorgaand patroon. Pol mag geen namen noemen, maar het Friese vogelwereldje is niet zo groot. De belangrijkste boosdoener blijkt met het nodige speurwerk en kennis van de Friese taal te achterhalen. De man op de foto’s is de 19-jarige Johannes van S. uit het dorpje Rotsterhaule in de buurt van Heerenveen. Hij blijkt inderdaad een liefhebber van de weidevogels. Vlak voordat hij werd betrapt, stond Van S. op het punt toe te treden tot het bestuur van de plaatselijke vogelwacht van Sint Johannesga. Deze vogelwacht doet ieder voorjaar haar best om zoveel mogelijk weidevogelnesten te redden van landbouwmachines, door samen te werken met boeren. Van S. reageert geschrokken als blijkt dat zijn identiteit bekend is geworden. In afwachting van zijn rechtzaak wil hij niet veel zeggen. "De Telegraaf heeft de foto van mij ook al twee keer afgedrukt en ik vertrouw journalisten niet”, reageert hij. Maar op de vraag of hij het buizerdnest uithaalde uit liefde voor weidevogels, antwoordt hij bevestigend.   De afkeer van kromme snavels blijkt overigens een familiekwestie. De broer van Van S. - een duivenhouder uit Rotsterhaule - is eveneens betrokken geweest bij een ‘poging tot moord’, zo valt te lezen op een internetbijdrage aan het Neerlands Postduiven Orgaan. Deze W. van S. plaatste een illegale havik-vangkooi bij zijn duiventil omdat haviken regelmatig zijn duiven opaten. Net op het moment dat hij ‘de havik in alle rust wilde elimineren’, zo valt te lezen, werd W. gesnapt door een controleur van de Algemene Inspectiedienst AID. Hij moest kooi met havik inleveren. In de familie van Van S. bevinden zich ook enkele jagers, die de AID al enkele jaren in de gaten houdt. Tot nu toe kwamen mensen die nesten van roofvogels uithalen, er vanaf met een boete van maximaal 500 euro. “Dat was weinig motiverend, omdat je soms jaren bezig bent om iemand op heterdaad te betrappen”, zegt Pol. “Vaak waren dat ook nog mensen waarvan je wist dat ze jaar in jaar uit in de fout gingen. "  Het Openbaar Ministerie maakt nu serieuzer werd van vervolging. “Het OM overweegt ook gevangenisstraffen te gaan eisen van zes maanden voorwaardelijk,” vertelt Pol. Dat zou ook meer in overeenstemming zijn met straffen die in Duitsland en Scandinavië gangbaar zijn.”

Vrijwel de hele dorpsgemeenschap in Sint Johannesga deelt de afkeer van alles met een kromme snavel of scherpe tanden (vos, bunzing). "Mensen zijn hier niet al te positief over die beesten”, beaamt een lid van de vogelwacht in Sint Johannesga. In dorpskroeg Van der Zwaag blijkt iedereen de verdachten op de camerabeelden te kennen. “Ze deden het omdat ze nazorg doen voor weidevogels”, vertelt een van de bierdrinkers. “Die roofvogels  vangen alle jonge weidevogels weg. Ook wij helpen de natuur een handje, als het nodig is.” De bereidheid om illegaal actie te ondernemen is een logisch gevolg is van eeuwenoude tradities. Wie aan weidevogels komt, raakt een stukje van de Friese ziel. Eeuwenlang begon ieder voorjaar bij veel Friezen het hart te bonzen als de kievit en grutto hun eitjes kwamen leggen. De eierzoeker in hen ontwaakte.

De moderne natuurliefhebber zal deze abortuspraktijk verontwaardigd verwerpen. Maar duizenden mensen beleefden zo jaarlijks hun natuurplezier. In ruil voor de eieren sloofden die eierzoekers zich later in het seizoen uit om als vogelwachters te zorgen dat het grutto en kievit aan niets ontbrak in het boerenlandschap, dat eigenlijk als een enorm groen kippenhok fungeerde. Nazorg noemt de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) dit. Bijna iedere Fries ouder dan 25, waaronder ook de auteur van dit stuk, heeft als jonge jongen naar eieren gezocht. In de provincie zijn dankzij dit nationale tijdverdrijf nog duizenden vogelwachters actief die weidevogels, ikonen van het oude boerenleven, actief beschermen. Maar de weidevogelliefhebberij lijkt nu haar langste tijd gehad te hebben. Want de weidevogel is aan het verdwijnen. Behalve de snelle veranderingen in het boerenland dragen ook roofdieren bij aan die mysterieuze verdwijning. Dankzij succesvolle natuurbescherming zijn bijvoorbeeld de buizerd en de hermelijn in aantallen flink toegenomen. Minister Veerman gaf eerder al in Friesland de jacht op de vos vrij. Weidevogels zijn namelijk nogal dure hapjes zijn. Jaarlijks spendeert het ministerie namelijk tientallen miljoenen aan subsidies voor boeren die land vrijhouden voor weidevogels. Dat moet ook wel, want Nederland is gebonden aan internationale afspraken, omdat het gros van de Europese gruttopopulatie bij ons broedt. Het Ministerie van LNV lanceerde in mei ook het actieprogramma Weidevogels. Dit plan moet de achteruitgang van grutto en kievit in 2010 tot staan brengen. De Friezen geven zo hun eigen invulling aan dit actieprogramma. Roofvogel-beschermer Romke Kleefstra merkte ook hoezeer Friezen het recht in eigen hand nemen, nadat hij in een afgeladen dorpshuis in Aldeboarn een onderzoek had gepresenteerd naar het verband tussen de sterfte onder weidevogels en roofdieren. “Uit dat onderzoek bleek dat het gros van de zenders die ze aan jonge weidevogels hadden bevestigd, waren teruggevonden in roofvogelnesten”, zegt Kleefstra. “De volgende dag waren alle roofvogelnesten in nabijgelegen natuurgebieden verdwenen en vond ik een nest met kiekendieven waarbij van alle jongen de koppen waren afgeknipt." Maar ook geld is een motief voor deze duistergroene praktijk. "Boeren krijgen tot 600 euro per hectare subsidie van het ministerie van LNV voor het weidevogelvriendelijk beheren van land", zegt Kleefstra, die ook vertelt dat hij al een aantal keren is bedreigd. "Rond natuurgebied de Deelen bij Aldeboarn zitten een aantal boeren die meedoen aan een beschermingsproject voor de grutto. Ik mag niet meer op hun land komen omdat ze vinden dat ik als roofvogelbeschermer verkeerd werk doe.” Alle beschuldigende vingers hebben hun effect gehad op de Bond van Friese Vogelwachten, de BFVW. Die roept in november haar leden bijeen om ze tot goed gedrag te manen. "Roofvogels horen ook gewoon bij onze natuur, dat snapt iedereen best.", zegt coördinator nazorg en jager Gerrie Heslinga van de BFVW. “Al denk ik niet dat je de voorkeur van mensen voor een bepaald type natuur kunt veranderen. De ien hâld fan de mem en de oare fan de dochter", verklaart hij. (De ene man valt op de moeder, de ander voor de dochter). “Ik denk dat zowel beschermers van roofvogels als weidevogelaars oogkleppen op hebben.” Hij hekelt het feit dat weidevogelaars in de media nu als natuurbarbaren worden weggezet. "Dat leidt ook de aandacht af van waar het werkelijk om gaat”, zegt Heslinga. “Onze regering stopt jaarlijks miljoenen euro's in de bescherming van de grutto, een vogel waar wij Europese verantwoordelijkheid voor hebben. Er worden miljoenen besteedt aan duur onderzoek, terwijl al lang bekend is dat kraaien en roofvogels schade veroorzaken. Dan kun je wel zeggen dat je nog meer onderzoek nodig hebt, maar dan weet ik al wat de conclusie van dat nieuwe onderzoek is: nog meer onderzoek." Volgens Heslinga is het nu tijd om actie te ondernemen. "Als al is  aangetoond dat roofvogels op sommige plaatsen bijdragen aan de achteruitgang van weidevogels zal er op sommige plekken moeten worden ingegrepen. Wij denken dan in de eerste plaats aan het verwijderen van bosjes bij weidevogelreservaten. Dan kan bijvoorbeeld een buizerd daar niet meer kan broeden en dus kuikens pakken. Je zult van mij niet horen dat we ook roofvogels willen afschieten, ik moet als BFVW-vertegenwoordiger natuurlijk het officiële geluid laten horen." In lijfblad Vanellus van de BFVW wordt zogenaamd actief ‘beheer’van de roofvogelpopulatie overigens wel in artikelen gepropageerd. Appie Bles, vrijwillig controleur bij de Algemene inspectiedienst AID, neemt vrijwel dagelijks waar wat ‘de natuur een handje helpen’ en actief beheer op zijn Fries inhoudt. De driehoek Heerenveen-Joure-Sneek, waarbinnen Rotsterhaule ligt, blijkt het epicentrum van Friese roofvogelvervolging te zijn. Alleen al in een klein gebied onder Heerenveen vond Bles dit jaar tachtig roofvogellijken, vergiftigd of doodgeschoten. Vaak werden bomen met nesten erin omgezaagd. "Je hebt geen idee hoe groot de haat tegen die roofvogels hier is", zegt Bles. "We kregen laatst een foto van twee dode haviken opgestuurd met daaronder de boodschap dat ons het zelfde lot zou kunnen wachten. Natuurlijk neem je het met een korrel zout maar het geeft wel aan hoe diep het bij die mensen zit. Bij terugkomst van veldwerk tref ik mijn auto ook opvallend vaak aan met lekke banden. Mensen houden me in de gaten, dat mag wel duidelijk zijn."

Soms samen met Michel Pol trekt hij dagelijks er op uit, om jonge roofvogels te wegen en te ringen maar ook om nestvandalen te betrappen. Soms ligt hij in de bosjes op wacht. Vandaag staat een laat nest met drie jonge sperwers - een soort mini-havik - op het programma. "Die moeten nog geringd worden", vertelt hij, rijdend door het weidelandschap met bosjes en oprukkende bedrijvenparken in de buurt van Heerenveen. "Deze sperwers zijn aan vervolging ontsnapt omdat ze vij laat zijn gaan broeden. Ze hebben ook een kleiner nest dat je minder snel ontdekt. Voor de rest zijn alle jonge haviken en buizerds in dit gebied uitgeroeid.." Bij het nest van de sperwer aangekomen, pakt Bles zijn tas en klimt  hij soepeltjes de nestboom in. "Ja, iedere jongen die in Friesland is opgegroeid kan dat", verklaart hij het gemak waarmee hij zonder klimgereedschap naar boven klautert. In het broedseizoen bezoekt Bles ongeveer acht nesten per dag. De jonge vogels laat hij in een leren zak naar beneden zakken. Eenmaal beneden ontvouwt Bles zijn gereedschap en meet hij vleugellengtes en gewicht. De jongen krijgen ook een ring om de poot. Bij een eendenkooi naast Sneek toont Bles nog drie jonge haviken die de Friese heksenjacht hebben overleefd. "Vroeg in het seizoen hadden weidevogelbeschermers uit de buurt eerst de nestboom omgezaagd met eieren er in", wijst hij op een gevelde els in het reservaatje van Staatsbosbeheer. "Maar het was nog vroeg in het seizoen en de havik heeft honderd meter verder een nieuw nest gebouwd waar drie jongen zijn uitgekomen." De jonge struikrovers hangen een beetje verdwaasd rond het nest en gluren naar beneden naar de menselijke indringers. Een jong dat het vliegen al machtig is fladdert onhandig weg. Wij besluiten ook maar te gaan om de beesten niet verder te verstoren.

bron: rypkezeilmaker.nl

Roofvogels versus weidevogels?


Veel weidevogels eindigen in roofvogelklauwen. Afschieten dus?

De afgelopen tien jaar zijn 5600 roofvogelnesten verstoord door mensen, vijf procent van alle broedplaatsen

Dit blijkt uit gegevens die de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN)  25 februari op haar landelijke congres in Meppel presenteerde, en publicaties in haar jaarverslag. De algemeen gedeelde opvatting dat het zo goed gaat met Nederlandse roofvogels blijkt onterecht. Van de 13 soorten nemen alleen de buizerd en slechtvalk toe. De rest neemt sinds de jaren negentig op sommige plaatsen met meer dan 20 procent in aantal af en heeft bovendien last van steeds intensievere vervolging, nestverstoring en voedselgebrek. De vaderlandse roofvogelgoeroe Rob Bijlsma, lang haar met altijd de verrekijker om de nek, was zelf in het middagprogramma in de Meppelse schouwburg de slechtnieuws-brenger. Vooral in Friesland loopt de vervolging volgens Bijlsma de vervolging de ‘spuigaten uit’, maar ook beneden de rivieren. Van de 104 mislukte buizerdbroedsels met bekende oorzaak bleken bijvoorbeeld 70 door mensen vernield, verstoord of leeggehaald. Bijlsma wijst de beschuldigende vinger richting weidevogelaars, die deze nieuwe weidevogel niet lijken te accepteren. “Er is bij weidevogelbescherming de opvatting ingeburgerd dat je 80 procent van de predatoren moet opruimen om grutto’s nog een kans te geven”, zegt Bijlsma. “Waar dat getal vandaan komt weet niemand maar er wordt wel gehoor aan gegeven en dat is natuurlijk hartstikke illegaal.” Bescherming werkt volgens Bijlsma alleen op papier omdat nauwelijks procesverbalen worden geschreven. Gebrekkig toezicht door de AID en politie in het veld blijkt heterdaadjes vrijwel onmogelijk te maken. Een uitgebreid onderzoek dat deze zomer wordt gepubliceerd moet de problematiek breder onder de aandacht brengen. Naast weidevogelaars valt bij ‘oude vijanden’als jagers en duivenhouders volgens Bijlsma nog steeds ‘het nodige zendingswerk’te verrichten. Ook hekelt hij een geval in Friesland waar Veerman in de media toestemming gaf om een buizerdnest te verwijderen vanwege overlast voor omwonenden. Behalve de buizerd en de havik blijkt vooral de grondbroedende bruine kiekendief last van nestverstoring te hebben. Meer dan de helft van de mislukte broedpogingen werd door mensen veroorzaakt. In Friesland werden bijvoorbeeld in gruttobeschermingsgebied jonge kiekendieven met afgeknipte koppen gevonden. In het zuiden van het land zijn vooral roofvogelhandelaars de oorzaak van de verdwijning van broedsels haviken en buizerds. De parkiet wordt als huisdier namelijk steeds vaker ingeruild voor grotere kromme snavels, de hobbyarend en alles dat daar op lijkt. Handelaren bevestigen aan wilde vogels gewoon een Europese kleurring waarmee ze kunnen aantonen dat het dier in gevangenschap is geboren, zo ontdekten WRN-medewerkers Gekweekte vogels mogen namelijk als huisdier gehouden worden. Bijlsma waarschuwt de WRN-leden zelfs voor infiltranten in de vereniging: “Er zijn mensen die nestgegevens opvragen met minder goede bedoelingen, wees dus terughoudend naar vreemden.” Naast handel en vervolging zou ook houtkap tijdens het broedseizoen bijdragen aan nestverstoring. De aannemer moet namelijk zelf aantonen dat in het kapgebied geen zeldzame vogels zitten, iets dat volgens Bijlsma voor kenners al moeilijk is. Ook de huidige vorm van natuurbeheer met grote grazers levert conflicten op met grondbroedende soorten. De populaire biologische grasmaaiers vernielden op Terschelling een van de laatste territoria van rodelijstsoort de blauwe kiekendief. De soort dreigt nu uit te sterven in Nederland.

Naast slecht nieuws was er natuurlijk ook leuk nieuws te melden. Zo blijkt de uitrusting van grauwe kiekendieven met satellietzenders een groot succes. Twee vogels leverden tijdens de trektijd zo meer gegevens over migratie op dan 100 jaar veldonderzoek, volgens RUG-bioloog Ben Koks. Landen als Frankrijk en Spanje willen het Groningse initiatief nu opvolgen. Onderzoek aan satelliet-DNA van in Nederland broedende slechtvalken door Alterra-ecoloog Hugh Jansman leverde interessante gegevens op. Zo bleek uit het DNA van jongen in een nest in Limburg dat het vrouwje dat hen grootbracht niet de legster van de eieren was. Zij voedde de genen op van een verdreven vrouwtje dat het jaar later weer haar plek opeiste. Ook blijken in Nederland geboren valken zich tot zeker 1000 kilometer verder te verspreiden, zo bleek uit het DNA van een Poolse broedende slechtvalk.

bron: rypkezeilmaker.nl

Roofvogels verdwijnen uit Nederland door aminozuur tekort

In 20 jaar tijd is het aantal sperwers op de hogere zandgronden van Nederland met tweederde verminderd en het aantal haviken is gehalveerd. Dat komt door een tekort aan aminozuren die de vogels uit hun voedsel halen, zo blijkt uit onderzoek van bioloog Arnold van den Burg van de Radboud Universiteit.

Sperwers zijn roofvogels die zich voornamelijk ophielden in bossen, maar inmiddels leven ze ook meer op het platteland, in parken, tuinen en stedelijk gebied. Vooral op de grote voormalige heide- en stuifzandontginningen van de Veluwe zijn de roofvogels bijna verdwenen. En datzelfde geldt ook voor bosrijke zandgronden in Brabant, Overijssel en Drenthe. Inmiddels zijn er in Nederland nog maar 2.000 sperwers over en daarmee is de roofvogel op de oranje lijst van bedreigde vogelsoorten beland.

De sterke teruggang in de roofvogelpopulatie in deze gebieden heeft volgens Van den Burg te maken met een opnametekort van bepaalde aminozuren in het voedsel: “Er is wel voedsel te vinden in de bossen, maar dat is niet van voldoende kwaliteit, waardoor de vogels niet tot broeden komen. Ze krijgen onvoldoende voedingsstoffen binnen om eieren te produceren. Ze kunnen zich dus niet voortplanten en achterblijvers verplaatsen zich naar voedselrijkere gebieden.”

De aminozuren die de roofvogels nodig hebben, worden geproduceerd onderin de voedselketen, bijvoorbeeld door eikenbomen. Eiken hebben moeite aminozuren te maken door vervuiling in de lucht en tekort aan mineralen in de bodem. De lucht bevat tegenwoordig te veel stikstof en de grond te weinig mineralen, waardoor de bomen niet de juiste voedingsstoffen in hun blad krijgen om aminozuren aan te maken. De stikstof uit de lucht wordt omgezet in andere stikstofhoudende verbindingen dan aminozuren, die mogelijk giftig zijn voor rupsen en via zangvogels ook effecten hebben op sperwers. Ook in andere onderzoeken vond Van den Burg aanwijzingen dat aminozuurtekort een veroorzaker is van de teruglopende vogelstand. Zo blijken zangvogels in bossen op mineraalarme bodems op de Zuid-West Veluwe moeite te hebben met het doorgeven van vitamine B2 in hun eieren, wat een aminozuurafhankelijk proces is.

Van den Burg: “Door milieu-invloeden is het bosecosysteem aangetast, wat je terugziet in de vitaliteit van de eikenboom, de overleving van vlinderrupsen, de vitamine B huishouding van zangvogels en de stand van de roofvogels. Herstel is wenselijk, maar moeilijk. Je zou kunnen denken aan het bemesten van de verarmde bodems met mineralen, zodat het evenwicht met de aanwezige stikstof wordt teruggebracht. Maar we willen het voedselarme karakter van de gronden ook niet te zeer aantasten, omdat dat ook een cultuurhistorisch gegeven is. Het gaat om de juiste balans voor het juiste stuk grond. We moeten ook oppassen dat we met bodemverrijking niet een ander landschap creëren dat niet meer lijkt op het oorspronkelijke.”

bron: Radboud Universiteit Nijmegen, 20/02/14

Op 2 juli bezochten Michiel en ik, in gezelschap van Peter, nadat we op een nieuw adres een KU kast hadden geplaatst, het adres waar we een  “overvolle” KU kast hadden gesignaleerd ( zie bericht 7 juni jl. ). Begin juni vonden we, zoals bekend, 2 jongen en 12 eieren. Vol van hoge verwachtingen beklom Michiel de ladder en kon ons melden: 9 jongen , de moederuil en misschien nog wat eieren (onder de moeder die we uiteraard rustig lieten zitten). Na hertelling werden er 10 jongen geteld! De jongste net uit het ei. De oudste ongeveer drie weken. Tot nu toe, als ze allemaal groot gebracht worden, ons grootste broedsel ooit. Toen we daarna op een voor 2014 heel nieuw adres nog 6 eieren vonden, was onze avond weer compleet!!

Zo zie je maar hoe een prachthobby van een gewone doordeweekse (gehakt)dag een zeer bijzondere dag kan maken.

Groet,

Rein

Roofvogelhater zaagt bomen om in Friesland

De politie is op zoek naar iemand die in Friesland bomen heeft omgezaagd met nesten van roofvogels erin. 

Roofvogelhater zaagt bomen om in Friesland Foto:  ANP

De afgelopen vier weken zijn zeker vijf bomen met nesten van hoogstwaarschijnlijk buizerds gekapt, laat de politie maandag weten. Vier bomen zijn omgezaagd in de omgeving van het Sneekermeer en een in de buurt van Sondel. De politie denkt dat de vogelhater 's avonds of 's nachts actief is. Mogelijk gaat het om meerdere daders.

Het omzagen van bomen met nesten is verboden, omdat de broedplaatsen van vogels worden beschermd in de Flora- en faunawet. Mensen die meer weten,. of andere omgezaagde bomen tegenkomen worden verzocht zich te melden. Het is niet voor het eerst dat roofvogels en hun nesten in Friesland doelwit zijn. Ook voorgaande jaren kwamen tientallen meldingen van 'roofvogelvervolging' binnen bij de politie. De nesten werden met stokken kapot geprikt, beschoten en ook stierven veel roofvogels door het eten van vergiftigd aas. Vaak gaat het om buizerds, kiekendieven, torenvalken en haviken.

Dieptepunt

2011 was het dieptepunt, met ruim honderd meldingen. Natuurbeschermingsorganisaties zeiden toen dat het werkelijke cijfer hoogstwaarschijnlijk veel hoger lag, omdat lang niet alle vernielde nesten worden gevonden en de kans gedode vogels aan te treffen erg klein is. Volgens de Friese Milieu Federatie moeten de daders worden gezocht onder boeren en ''in kringen die zeggen weidevogels te willen beschermen''.

Door: Novum/ANP

 Ellen vond in maart een nieuw nest van een havik, nadat het oude nest, op een andere locatie, uit de boom was gewaaid. Het was aardig zoeken maar op een bosperceel ernaast gelegen had de havik een nieuwe geschikte locatie gevonden voor haar nest. Zondag 20 april zijn we voor het eerst wezen kijken en vonden een mooi groot nest met 4 eieren.
 
Na ruim een maand zijn wij weer wezen kijken. Nu om in te schatten hoe oud de jongen zijn en hoeveel eieren er uitgekomen zijn. Wij troffen 3 mooie kuikens aan, die naar schattig een kleine week oud waren. 
 
We konden ons dus gaan voorbereiden voor een aardige klim. De boom was gelukkig een stevige berk, maar er zaten hier en daar wel wat dode takken aan, oppassen dus. Afgelopen dinsdag avond was het zo ver. Onder een klein groepje belangstellenden ging Jurrian de berk in.
 
Boven aangekomen stonden er 3 jongen haviken Jurrian recht aan te kijken. Het waren al grote jongen en het eerste wat hem echt opviel waren de klauwen. Die zijn best indrukwekkend van een havik. Uiteindelijk zijn de drie jongen haviken keurig in aparte stoffen zakken gedaan en naar beneden getakelt.
Daar zijn ze gemeten en gewogen. Twee van drie waren meer dan een kilo, dat waren duidelijk ook vrouwtjes. Daarna zijn er ringen om de poten gedaan en terug naar het nest gebracht. Bij het nest hing Jurrian nog steeds en heeft ze één voor één terug op hun nest gezet. Al met al een zeer geslaagd nest en ringsessie. Hopelijk volgend jaar weer!
Groet, Jur.
tekst en fotografie © Jurrian Boutsma