• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Zaterdag 14 juni was voor de leden van de Jeugdvogelwerkgroep van onze VBWZ een datum om naar uit te kijken. Ze zouden dan namelijk, vaak voor het eerst in hun leven, van nabij een Kerkuil kunnen bewonderen. Elk jaar nodigt de Werkgroep Roofvogels en Uilen, in het kader van educatie voor de jeugd,  de jeugdleden uit om bij een of meer ringsessies aanwezig te zijn. Vanmorgen vond dit plaats op een zorgboerderij, waar ook enkele jongeren die via Stichting Mies op de boerderij lichte, therapeutische werkzaamheden verrichten, aanwezig waren. Zij hadden zelfs een mooie rondo van stroo- en hooibalen gemaakt, waarop iedereen comfortabel de gebeurtenissen kon volgen.

Onder het uitroepen van oh’s en ah’s werden door Michiel en Jos 5 jonge kerkuilen uit de kast gehaald, waarna Rein het eerste exemplaar langs de groep leidde om van dichtbij te kunnen zien. Uiteraard werd hierbij zowel het belang van uil als van de kinderen nauwlettend in de gaten gehouden. Tijdens het ringen van de jongen, die ongeveer tussen de 40 en 50 dagen oud waren, werd aan de kinderen en hun aanwezige ouders diverse feiten over de uilen uitgelegd.

Nadat alle uiltjes van een voor hun nieuw sieraad waren voorzien werden ze weer voorzichtig in de kast geplaatst. Via de camera in de kast kon op de laptop nog even van de jonge dieren worden genoten, waarna iedereen enthousiast huiswaarts keerde. Dat zelfs de 4 jarige kleinzoon Casper van opa Rein niet bang bleek van de uiltjes, stemde hem gerust voor de toekomst van de werkgroep…

tekst : Rein Beentjes , fotografie : Jos Spijkerman

Woningruil tussen Kerkuil en Torenvalk

 

In en eerder stadium berichtten wij op deze site de blijde gebeurtenis van het aantreffen van 6 bijna volwassen Kerkuilen in een te controleren kast. (zie berichten van 13 mei en 7 juni)

In dezelfde schuur hangt een kast waar een Torenvalk op eieren zat en waarvan we vermoedden dat het broedsel mislukt was, omdat er van de in eerste instantie 5 gevonden eieren er bij een tweede controle nog maar 2 over waren. Omdat de eigenaar van het erf ons meldde dat hij de jonge Kerkuilen  niet had zien uitvliegen, waar ze gewoonlijk enkele dagen in zijn schuur rondvlogen, besloten Jos, Michiel en ik, de beide kasten aan een controle te onderwerpen. Bij aankomst sprong een Kerkuil vanaf een van de balken van het dak op de Kerkuilenkast en glipte naar binnen. Op het moment dat wij de kastopening wilden afdekken vloog helaas een exemplaar uit de kast, zodat we die niet konden bekijken. Een tweede exemplaar (zie foto)  hebben we wel in handen gehad en van een ring voorzien.

Jos merkte direct op dat het een vrij mager exemplaar was en dat is bijzonder in een tijd waarin er ontzettend veel muizen zijn. Bij gewichtscontrole bleek hij slechts 295 gram te wegen, lichter dan de eerder aangetroffen jongen! Nadat we hem (het bleek een mannetje) weer in de kast hadden teruggezet, was het : op naar de tweede kast. We vermoedden dat in die kast nog een exemplaar zou zitten en de kast als rustplek gebruikte. Wat schetst echter onze verbazing, toen Jos ons meldde: “Torenvalk op 6 eieren”. En het bleek het vrouwtje te zijn dat eerder in de andere kast aan het broeden was geweest….. Er bleek dus woningruil te hebben plaatsgevonden tussen 2 soorten kastbroeders!

Nog veel bijzonderder is het feit dat deze torenvalk met een tweede broedsel is begonnen, nadat een eerste broedsel is mislukt. In alle jaren dat wij met onze vogelhobby bezig ijn, hebben we dit nooit eerder aangetroffen. Weer een bijzondere gebeurtenis om  aan ons Vogeldagboek toe te voegen……

Rein 12-6-2014

Ron heeft ook een bijzondere gebeurtenis meegemaakt en dat was tijdens het ringen van de inhoud van een Kerkuilen kast in Landsmeer op 7 juni jongstleden. Een van de jonge vogels had een wel heel erg punky uiterlijk en Marianne Jonkman heeft daar een prachtige foto van gemaakt en bepaald u zelf maar of deze haardracht aanvaardbaar is voor de toekomst.

Nu het wk voetbal begonnen is zijn er 17 miljoen bondscoaches die allemaal hun eigen opstelling hebben, maar volgens ons is dit toch wel de beste veldbezetting die mogelijk is:

Wij wensen de bondscoach en het team erg veel succes tijdens dit toernooi !

Veel locaties zijn bereikbaar per auto en/of lopend, maar er zijn ook een paar locaties waar we per boot naartoe moeten. Zowel in het Wormer en Jisperveld als in De Reef bij Westzaan doen we dit per boot en op 3 Juni zijn Kees, Jeroen en Yvonne inclusief hulptroepen per boot de polder in gegaan om twee Buizerd nesten te gaan ringen. Yvonne heeft van deze geslaagde ringronde een serie foto's gemaakt en hieronder volgen er een paar om de sfeer van deze avond weer te geven.

Fotografie © Yvonne Langenberg

De particuliere Torenvalk kast, waarover we op 9 mei al een bericht hadden geplaatst, is vanavond door ons bezocht en de 6 aanwezige jonge valken zijn nu geringd. De trotse eigenaren van de kast, inclusief buren, waren aanwezig om de jonge valken even van dichtbij te kunnen zien en het ringen te kunnen aanschouwen. Bij aankomst konden we de 6 koppies al zien en wisten we dat de vogels al bijna vliegvlug waren en dus moesten we behoedzaam optreden bij het uit de kast halen van de jongelingen. terwijl Jos een schepnet voor de opening van de kast hield ( om springers te voorkomen ) kon Michiel stuk voor stuk pakken en in de zakken doen.

Eenmaal beneden zijn de 6 jonge vogels gemeten, gewogen en voorzien van een ring en daarna weer terug gezet in de kast. Drie van deze jonge valken zijn ook voorzien van een kleurring en hopelijk kunnen we deze ook weer eens terugzien in de lucht boven de Zaanstreek. We zijn nu een aardig eind op weg met het ringen en de lijst van nog te ringen nesten begint af te nemen. Ondertussen hebben we al weer Kerkuilen kasten met verse eieren erin en mogen we begin augustus rekening gaan houden met een volgende ringronde, als alles meezit.

Fotografie © Jos Spijkerman

Wel leuk om te melden:

Gisteren ons 7e broedgeval KU van dit seizoen  ontdekt in een kast die er vanaf 2009 hangt!

Zo zie je maar weer: geduld loont….

Dit jaar KU op 2 nieuwe adressen.

Om aan te tonen dat onze inspanningen de laatste jaren niet voor niks zijn hieronder enige cijfers  uit de “wijk” van Michiel en mij

Kerkuil

Jaar        Aantal jongen   aantal broedsels

2007      22                           5 (incl. 2 2e broedsels)

2008      16                           4

2009      22                           5

2010      21                           5

2011      19                           5

2012      27                           6

2013      15                           5

2014      22                           4   (nog te gaan: 3 broedsels met 5 jongen en 14 eieren !!!!!!!!!!)

 

Torenvalken

2007      19                           4

2008      20                           5

2009      24                           7

2010      33                           7

2011      37                           8

2012      45                           9

2013      30                           7

2014      49                           10  (Nog te gaan 2 broedsels met 4 jongen en 5 eieren  !!)

 

Inge de Bruijn zou zeggen : TOPPIEJOPPIE !!!!!!!!!!

 

Groet,

Rein

 

Gunstige berichten Velduil

Velduil Foto: Harvey van Diek

Het zag er enige tijd naar uit dat de Velduil zou verdwijnen als (regelmatige) Nederlandse broedvogel. De opleving dit jaar in het aantal broedparen is dan ook meer dan welkom. Uit een door Vogelbescherming Nederland uitgebracht Natuurbericht blijkt dat broedgevallen zijn geconstateerd in Friesland, polder Mastenbroek (Noordwest-Overijssel) en de Eempolder (Utrecht). Dat is opvallend, want in recente tijden bleef broeden min of meer voorbehouden aan de Waddeneilanden en het Groningse akkerland.

Ooit een vrij gewone broedvogel
In de eerste helft van de vorige eeuw kwamen Velduilen in alle provincies tot broeden. De jaarlijkse aantallen schommelden enorm. In jaren met veel aanbod aan prooidieren (muizen) moeten er vele honderden paren gezeten hebben, in daljaren veel minder. In 1948 was alleen al de Noordoostpolder goed voor 200 broedparen!

Steile afname
Vanaf de jaren tachtig, toen er zo'n 100-150 paren in ons land nestelden, ging het steil bergafwaarts. Sinds de eeuwwisseling gaat het om hooguit enkele tientallen broedparen. Met maar 10-15 paren in 2007 leek uitsterven tot de mogelijkheden te behoren. De jaren daarna waren echter weer wat beter, met 30-37 paren in 2012 en pakweg 25 in 2013. De opleving in 2014 valt samen met een gunstige muizenstand.

Kwetsbare nestplaatsen
Velduilen die in boerenland broeden zijn kwetsbaar voor maaiacties. Neem daarom het advies in het Natuurbericht van VBN ter harte, en meld (potentiële) broedplekken bij Agrarische Natuurverenigingen, om ze voor uitmaaien te behoeden.

Bron : Sovon.

Link naar bericht : https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/gunstige-berichten-velduil