• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Buizerd en zilverreiger zijn meest getelde vogels

De buizerd, de zilverreiger en de grauwe gans zijn de meest getelde vogels in Nederland van de afgelopen tien jaar.

Buizerd en zilverreiger zijn meest getelde vogels Foto:  NU.nl/Bertus Jansen

Dat maakt het VARA-radioprogramma Vroege Vogels zondag bekend, dat zich weer baseert op de website Waarneming.nl.

In de afgelopen tien jaar werd de buizerd bijna een half miljoen keer gespot. De zilverreiger is 284.000 gezien en de grauwe gans ruim 237.000 keer. Waarneming.nl bestaat zondag exact tien jaar. Via de website worden ook onder meer planten en vlinders gemeld. In totaal is de afgelopen tien jaar meer dan 26 miljoen keer een melding gedaan, ruim 19 miljoen daarvan zijn vogels. Door de meldingen zijn de afgelopen jaren ook nieuwe soorten ontdekt in Nederland, zoals bijvoorbeeld de kiezelsprinkhaan. In Rotterdam werd dit insect voor het eerst in Nederland aangetroffen.

Door: ANP

Op 6 mei jl. hebben Michiel en ik op een al jaren succesvol adres een kerkuilenkast gecontroleerd en vonden er 4 eieren. De planning was: begin juni nogmaals heen en dan zullen er wel te ringen jongen zijn. Omdat ikzelf met rugproblemen kamp, was in Jos S. vandaag een uitstekende vervanger gevonden. Onder zeer grote belangstelling van de opgetrommelde familie en vrienden beklom Michiel de ladder en constateerde: 2 nog heel kleine jongen van enkele dagen en daarnaast nog 12 (!) eieren. Hij viel nog net niet van zijn hoge plek….

Teleurstelling bij alle gasten, omdat er niet geringd kon worden, hetgeen op dit adres altijd een feest is,  en grote vraagtekens boven onze hoofden. Hoe is dit nou mogelijk?

We hebben als volgt deze situatie geevalueerd: Op 5 april bij de eerste controle op dit adres, vonden we een kast zonder legsel, maar wel met 14 muizen. Dit moet de “bruidsschat” geweest zijn die man kerkuil heeft verzorgd om zijn vrouwtje op te vetten en tot leg uit te nodigen. Op 6 mei vonden we de leg van de toen afgelopen week en vrouwtje KU is lustig gaan doorleggen. Na deze 4 eieren heeft mevrouw er nog maar liefst 10 geproduceerd. Een voor ons team (en ik denk voor menig ander) een geweldig record. Tot nu toe was ons grootste nest 9 grootgebrachte jonge Kerkuilen. Vader en moeder KU moeten nu nog wel laten zien dat ze, als alle eieren tenminste uitkomen,  hun kroost kunnen grootbrengen. De hoeveelheid gevonden muizen in onze omgeving doet het beste vermoeden, maar we zijn razend nieuwsgierig hoe deze uitzonderlijke situatie zich ontwikkelt. Gelukkig konden we nadien de gasten nog verblijden met 5 jonge torenvalken, die op hetzelfde adres aanwezig waren en op het punt stonden uit te vliegen. We houden u op de hoogte……….

Groet van een paar trotse (maar ook zeer verbaasde) kastbeheerders, Rein en Michiel (samen met invalkracht Jos S.)

's Avonds zijn we nog naar de Boerencamping geweest om de aldaar hangende Kerkuilenkast te gaan bekijken en de aanwezige jonge vogels te gaan ringen. We troffen 5 gezonde jonge kerkuilen aan en deze hebben we, onder toeziend oog van de camping gasten, van een ring voorzien.

Terwijl het nog 24,5 graden was op de weegschaal bleek dit exemplaar de jongste van de 5 te zijn, maar niet de lichtste. Nadat we de jonge uilen weer terug gezet hadden in de kast zijn we nog naar de kast gereden, waar eerst 5 Torenvalk eieren in lagen en bij de volgende controle nog slechhts 2 aanwezig waren. Bij aankomst vanavond kwam er eerst 1 volwassen kerkuil uitgevlogen en bleek er nog een tweede in de kast te zitten, maar geen enkel spoor meer van de Torenvalken en hun eieren. Het blijft een vreemd verhaal. Terwijl de zon wegzakte achter de bewolking sloten we deze ringdag af.

Tekst : Rein en Jos , Fotografie © Jos Spijkerman

Wij vinden deze dagen regelmatig prooiresten in en rond de nesten en op zich is dat niets bijzonders, maar in de Torenvalk kast die we maandagavond bezochten werden we verrast door de grote hoeveelheid aan muizen die zich in de kast bevonden. Bij onze aankomst kwam ma aangevlogen met een muis en deze werd in de kast afgeleverd, maar zonder enig geluid van de aanwezige jonge vogels. Dit deed ons in eerste instantie denken dat de kast reeds leeg was, maar bij de controle met de GoPro camera op de verlengstok bleken er toch 3 jonge vogels aanwezig te zijn en dus trok Jurrian zijn klimtuig aan en ging naar boven. Eenmaal bij de kast aangekomen meldde hij dat er een aardige stank uit de kast kwam en dat de kast helemaal vol lag met dode muizen! Voordat hij de jonge vogels uit het nest haalde om geringd te worden heeft hij eerst een foto gemaakt van de goed doorvoede jonge valken die bovenop een berg dode muizen stonden.

Zeker 30 of meer dode muizen liggen nog in de kast en zullen niet meer door deze valken opgegeten gaan worden en zolang de ouders maar verse blijven aanvoeren zullen deze wel opgegeten worden door het drietal. We hebben in eerste instantie gekozen om de overdaad aan prooien niet uit het nest te verwijderen en dit pas te gaan doen na het uitvliegen van de jonge vogels, maar er kan nog gekozen worden om terug te gaan naar de kast en de meeste muizen te verwijderen en eventueel in porties in te gaan vriezen om daarmee voedsel op te slaan voor gebruik in een winterperiode. Er kunnen dan muizen ontdooid worden en als voer bij nestkasten neergelegen worden om roofvogels en uilen te kunnen helpen de winter door te komen.

In elk geval hebben deze 3 jonge vogels een hele dikke buik vol met voedsel en zullen binnen 2 weken uit gaan vliegen.

Door de zachte winter hebben we dit jaar een heel goed muizenjaar en dus vinden we veel jonge vogels in de nesten en nestkasten en het afgelopen weekeinde had Ron zelfs een Torenvalk kast met 7 gezonde jonge vogels en die grote hoeveelheid aan jongen is geen receord, want er zijn zelfs nesten met tot wel 9 jonge vogels gevonden. De onderstaande broedtabel geeft  dit mooi weer:

Tekst en fotografie ©Jos Spijkerman , broedtabel via Marcel Boer

Om 8 uur verzamelen bij de oude beheer boerderij....in Oost knollendam en oh oh wat een prachtige voorspellingen  qua weer/het kon niet mooier/beter!
 Eerst daar 2 gezond uitziende kerkuilen geringd! ja ja en wederom de eerste met kleurring!  Niet erg ruikend en superschoon! in vergelijking met de Fronikboerderij,maar dit waren er maar 2 en daar 7, dus dat blijft dan wel ff schoner.
Daarna met de boot het veld in.....Jisper/wormerveld, vanaf de nieuwere beheerboerderij. Daar nog een nest jonge torenvalken gezien die de volgende x geringd gaan worden. Eerste stop 2 gezond uitziende  havikken geringd.
Vervolgens heerlijk op de boot een broodje en bakkie koffie gedronken en alleen maar prachtige omgevings waarnemingen,eigenlijk kom je oren en ogen tekort! Brandganzen/schapen/koeien en vooral de vele mooie roofvogels niet te vergeten van.....buizerds/torenvalken/kiekendieven enz. Ondanks de knutten en het af en toe prutmalen met de boot mocht het de pret niet drukken.
Nog buizerds geringd en 1 nest waren nog te jong ....worden de volgende x geringd....
Intussen nog even bij een kiekendieven nest wezen kijken....niet allemaal,om sporen te voorkomen......maar deze waren nog te jong om te ringen, alleen even met een camerastok bekeken. Daarna naar de torenvalken.....gisteren waren ze er nog en dat wij kwamen ...zaten ze her en der verspreid...op het schapenhok en in de boom.....1 hebben we kunnen ringen en ook nog even een brandganzen nest bekeken....wat is dat prachtig opgebouwd!
kortom een suc6volle en geweldige dag gehad, ook met elkaar!
tekst en foto's ©Yvonne Langenberg

Zaterdagochtend hebben we een nest jonge steenuilen geringd. In de kast zaten vier jonge uilskuiken die we gewogen en gemeten hebben. Nadat de gegevens waren genoteerd, kregen de pullen een ring om de poot. Daarmee staan ze officieel geregistreerd in de databank. Na de steenuilen hebben we een kijkje genomen bij een nest Ransuilen en de horst van een Buizerd bezocht.

4 kerngezonde jonge vogels en na het ringen hebben we ze nog even naast elkaar gezet in het gras, tussen de madeliefjes, om er een paar foto's van te kunnen nemen alvorens ze weer terug te zetten in de kast. Het resultaat mag er zijn!

Nadat we de jonge vogels weer terug gezet hadden in de kast zijn we doorgereden naar een andere plek om daar bij een Ransuilen nest te gaan kijken. Van dit nest zijn al eerder foto's op deze site geplaatst door Jurrian, die met zijn GoPro camera foto's van bovenaf had genomen. Bij het naderen van de nestboom vlogen zowel pa als ma weg en is Jurrian de boom ingeklommen om de jonge vogels te gaan bekijken en naar beneden te halen. Helaas was er eerder al 1 jong dood onder het nest gevonden en troffen we nu nog 4 jonge vogels aan in het schuin hangende nest. Terwijl Jurrian bezig was de jonge vogels te pakken kwam ma nog een paar keer dichtbij om haar kroost te beschermen. Eenmaal beneden ook hier 4 gezonde vogels met duidelijke leeftijdverschillen zichtbaar.

Terwijl Jurrian de boom weer in ging om de jonge vogels terug te zetten zat ma in de boom erachter en hield alles scherp in de gaten en vloog al weer terug de nestboom in alvorens Jurrian weer beneden was. De derde stop was een Buizerd nest en daar troffen we 3 gezonde jonge vogels aan, die al meteen begonnen te roepen toen we de vogels benaderden. Ma was ook hier aanwezig en cirkelde boven de boom rond om ons in de gaten te houden. Ook deze 3 jonge vogels hebben nu een kleurring gekregen en zullen verder in de gaten gehouden kunnen worden.

De Cijfercombinaties "BA", "BB" en "BC" zullen tussen nu en een dikke week rondvliegen en wij houden ons natuurlijk aanbevolen voor terugmeldingen van deze vogels en als het mogelijk is inclusief foto. Bij voorbaat dank. Een geslaagde ringronde met weer 11 geregistreerde nieuwe bewoners van het luchtruim boven de Zaanstreek.

Tekst en fotografie © Jos Spijkerman