• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Broedseizoen 2016
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is het jaar 2016 voor onze werkgroep geen recordjaar geworden.
We baseren dat elk jaar op basis van het aantal uitgevlogen jongen dat we hebben waargenomen. Dit kunnen geringde en niet-geringde vogels zijn.  Niet-geringd, omdat ze bijvoorbeeld niet te bereiken zijn in erg hoge nesten, ofwel omdat we ze te laat vinden of gemeld krijgen. Dat laatste gebeurt vooral bij Ransuilen, omdat die vaak pas opgemerkt worden als de jongen takkelingen zijn geworden en buiten het nest zitten te schreeuwen om voedsel. Hierdoor is de score in de tabel van deze soort ook erg wisselend.
Zoals de tabel aangeeft zijn voor elke soort minder jongen geregistreerd. Als een van de oorzaken hiervan kan, met name voor de nestbroeders, het koude voorjaar als oorzaak worden genoemd.    Voor de nestbroeders ben je altijd afhankelijk van het kennen van de nest(plaats)en. Het ene jaar tref je er in de tijd dat de bomen nog geen bladeren hebben, meer aan dan het andere jaar. Ook de kou heeft hier een sterk negatief effect gehad. 17 waargenomen broedsels van diverse soorten zijn als mislukt geregistreerd.
De kastbroeders (Kerkuil, Torenvalk en Steenuil) hadden hier minder last van, maar ook hier zag je, vooral bij de torenvalk een groot tijdsverschil in het moment van eileg.  Sommige vogels begonnen al in april, anderen pas in mei/juni!
Toch zijn ook hier de resultaten minder. Oorzaak zal zonder meer de reeds genoemde kou zijn, maar ook het verminderde aanbod van muizen, hoewel dit van plek tot plek sterk verschilde. Een  mooi resultaat boekte het Twiske met drie succesvolle broedsels van de kerkuil. Op moment van schrijven van dit stuk is bekend dat drie Kerkuilenparen een tweede broedsel hebben weten te produceren. Van 2 paar zijn 3 jongen geringd, van het andere paar zijn de jongen op 10 september geboren.
Deze laatste drie hebben we op 29 oktober in het bijzijn van weer veel geinteresseerden geringd.

Lees meer: Broedseizoen 2016

Het aantal roofvogels en uilen in de Zaanstreek is de laatste jaren toegenomen, mede door de activiteiten van onze werkgroep Roofvogels en Uilen. De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" laat via een foto-expositie In De Poelboerderij de diverse soorten zien die tegenwoordig in de Zaanstreek voorkomen. Alle getoonde foto’s zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”. De expositie is vanaf 31 oktober tot eind november te zien in De Hoofdbieb, Westzijde 170A te Zaandam. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 20.30 uur. Zaterdag en zondag van 11.00 – 15.00 uur.

De Zaanstreek staat bekend om de vele weidevogels die tot broeden komen in de fraaie veenweidegebieden zoals het Guisveld, het Westzijderveld en het Wormer- en Jisperveld. Minder bekend zijn de roofvogels en uilen die zich in onze streek hebben gevestigd. Met name vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is het aantal roofvogels en uilen toegenomen.

Lees meer: Foto-expositie 'roofvogels en uilen in de Zaanstreek' vanaf 31 oktober tot eind november in De...

Nieuws vanuit het Informatie Punt Uilen & Roofvogels oktober 2016, door Marina Kraaij

Roofvogels en drones
Bij het opsporen naar nieuws en het onderzoek naar misstanden bij uilen en roofvogels in gevangenschap, kwam ik bij een verkoopsite, waar ik onderstaande (cursief gedrukte) tekst vond over verkoop van postduiven als voer voor (show)roofvogels. "Ze zijn geringd; dus zijn ze gezond" werd er geopperd. Dat bracht mij naar de duivenmelker. Roofvogels zijn al lange tijd het mikpunt van de duivenmelkers, die bang zijn dat hun vogels onderweg opgegeten worden. Die haat gaat met de tijd mee. Dit zinnetje, geschreven door een duivenmelker op de “Duivenmarktplaats”, licht ik er even uit. Het gaat over postduiven anti Slechtvalk: “…maar er komt een tijd dat we de nestkasten vernietigen met bijvoorbeeld een drone;  ze zijn al ver gevorderd, eens droppen wij pakketjes die boem doen bij het nest, de tijd zal het leren.”

Lees meer: Roofvogels en Drones

23 Juli was gereserveerd voor een ringsessie van zowel Kerkuilen als Torenvalken en bij deze ringsessie was, op uitnodiging, Camilla Dreef ( TV: in de ban van de Condor & Binnenstebuiten ) aanwezig om dit alles van dichtbij mee te maken. We begonnen op een boerderij waar we zowel een Kerkuilenkast als een Torenvalk kast hebben hangen en terwijl Rein en Michiel de ladder naast de kast tegen de muur aan het plaatsen waren ging Mamma kerkuil van de richel daarboven op de veren en vloog weg vanuit de schuur. Daarna konden de jonge uilen uit de kast gehaald worden en kon het ringen gaan beginnen, onder het toezicht van de boerenfamilie en aanhang, Nico Jonker, Camilla Dreef en enkele werkgroepleden.

Lees meer: Ringsessie met bezoek Camilla Dreef

Dinsdag 12 juli was gereserveerd voor het overdag ringen van een paar nesten en op de locaties waar we gingen ringen zouden ook (school)kinderen aanwezig zijn om het ringwerk van dichtbij mee te kunnen maken en de vogels eens van dichtbij te kunnen zien. We proberen hier elk ringseizoen wel tijd voor vrij te maken, want in onze ogen is educatie de basis om kinderen betrokken te krijgen bij de natuur en het milieu en ze daar het een en ander over te kunnen vertellen. Ons eerste adres was bij een boerenbedrijf alwaar ook een kinderopvang gevestigd is en de kleine hummeltjes keken vol bewondering naar de jonge Torenvalken die vlak onder hun ogen geringd werden door Jos en Rein.

Lees meer: Educatie is de basis