• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Slechtvalken nieuws!

Op de avond van 24 april 2017 is Blue Jewel, dochter van Slechtvalk "VJ" ( geboren op de maasvlakte in 2011 ) en vader "LU" ( geboren op de hemcentrale in 2014 ) geringd bij de Hemcentrale van Amsterdam. Haar broer of zus heeft de eerste weken niet weten te doorstaan en heeft waarschijnlijk door verstikking of iets dergelijks het leven gelaten. Het reilen en zeilen van het gezin is nog via de NUON site te volgen.

Vader "LU" is de zoon van moeder "VJ" en heeft zijn eerste jaar na geboorte bij zijn ouders op de hemcentrale doorgebracht. Uiteindelijk heeft hij daar zijn eigen vader verdreven en heeft nu voor het tweede jaar op rij een broedsel met zijn eigen moeder. Zo kan het vergaan in de Slechtvalken wereld.

Marc van Bakel. Foto's Roely Bos.

Vanuit de betrekkelijke rust van het vroege voorjaar zitten we nu al in de volle drukte en zijn de eerste jonge vogels al zelfs geringd!

Marc heeft de jonge Slechtvalk van de Hemcentrale al mogen ringen en hopelijk kunnen we daar nog wat foto's van plaatsen later deze week. Verdere nestcontroles hebben al weer voldoende positieve resultaten opgeleverd en hieronder laten we even een paar foto's zien van wat we aangetroffen hebben:

Jonge Steenuilen

Jonge kerkuilen met moeder kerkuil ook in de kast aanwezig

Pas geboren Torenvalken

Pas geboren Kerkuilen

Afgelopen week kregen we het bericht van een boer dat op de bij hun hangende Torenvalk kast een Nijlgans zat te broeden en vrijdagmorgen zijn we daar naar toe gegaan en bij benadering van de kast kwam haar koppie al omhoog om ons in de gaten te houden en bij het plaatsen van de ladder vond de gans het hoog tijd om de kast te gaan verlaten. In de kast troffen we 4 warme eieren aan en die hebben we verwijderd uit de kast en beneden langs de waterkant weer neergelegen. Daarna hebben we het vervuilde zaagsel uit de kast gehaald en vervangen door vers zaagsel en ook meteen twee spijlen voor in invliegopening geplaatst. Hopelijk houdt dit haar verder buiten deze kast.

De komende weken gaan er veel nesten geringd worden en daar zullen we dan weer foto's van gaan plaatsen op de site..

Overal in de Zaanstreek broeden de vogels nu volop en dus zijn de medewerkers van onze werkgroep druk doende om nesten op te sporen en de broedsels te tellen cq in kaart te brengen. Ondanks het feit dat we last hebben van de in opkomst zijnde boommarters en de steeds brutaler wordende Nijlganzen hebben we toch weer veel nesten gevonden in ons werkgebied en dat is een goed teken.

Met de spiegelstok kunnen we even snel boven veel nesten kijken en tegenwoordig ook even snel een foto maken en dat helpt ons heel erg met de inventarisatie van de hoeveelheid eieren die op een nest liggen.

Jos vond een Buizerd nest alwaar mamma Buizerd haar vleugels volledig over het nest spreidde bij het zien van de spiegel en haar broedsel compleet voor ons verborgen wist te houden en dat leverde op zich een prachtig plaatje op, maar geen gegevens over haar broedsel en dus bij een volgende controleronde hopelijk meer geluk. Marcel en Peter hebben gezien dat in hun deel van ons werkgebied de Nijlganzen in strijd zijn met de Buizerds voor het gebruik van bestaande nesten en dat er al Buizerds hebben moeten uitwijken naar andere locaties. Jurrian meldde de afgelopen week al jonge Haviken op een nest en voegde een mooi plaatje bij dat bericht!

Rein en Michiel hebben weer veel kerkuilen kasten en Torenvalk kasten gecontroleerd en van de 10 gecontroleerde Kerkuil kasten lagen er in nog maar 2 eieren en in andere kasten lag al wel voedsel opgeslagen en dus goede hoop op meer broedgevallen in de nabije toekomst. Ook hebben ze 21 Torenvalk kasten gecontroleerd en in 12 daarvan lagen eieren en in totaal zijn dat 54 eieren op dit moment en dat is verheugend nieuws.

De afgelopen jaren hebben we veel Torenvalk kasten al moeten voorzien van spijlen, om daarmee de Nijlganzen uit de kasten te houden, maar soms lukt het deze ganzen toch om binnen te dringen in en dergelijk beveiligde kast!

Iets om eens met eigen ogen te willen zien hoe ze daar toch naar binnen kunnen komen! In 1 van onze kasten hebben we gezien dat er een felle strijd gevoerd is door een paartje Torenvalken en een paartje Nijlganzen om het gebruik van deze locatie en de Torenvalken hebben deze strijd gewonnen en zijn nu aan het broeden op hun eieren. Echter zit mamma Torenvalk nu te broeden op 5 van haar eigen eieren en 1 Nijlgans ei!

Dit is een broedgeval dat onze aandacht zeker zal behouden en wij zijn benieuwd wat er straks gaat gebeuren als het Nijlgans ei ook uit zal gaan komen en of de Torenvalk een Koekkoek achtig scenario zal gaan meemaken.

We houden u op de hoogte!

Om meer over de jachtgebieden en prooien van de kerkuil te weten te komen, voeren Jasja Dekker en Stef van Rijn dit jaar in Noord- en Zuid-Holland een zenderonderzoek en ringanalyse uit. In vier gebieden worden hiertoe paartjes kerkuilen van een een zender met GPS-logger voorzien. De gekozen locaties zijn het Wormer- en Jisperveld, het Twiske, VoornePutten en Goeree. Het gaat hierbij om locaties waar in de afgelopen jaren in de braakballen Noordse woelmuizen zijn gevonden. Deze soort is een van de redenen om meer over de jachtgebieden van de kerkuilen te willen weten.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de kerkuilwerkgroepen in de betreffende regio. Daar het Wormer- en Jisperveld en het Twiske tot het gebied van de werkgroep behoren, hebben de onderzoekers ons benaderd om mee te werken aan het onderzoek, wat we uiteraard graag doen. Inmiddels zijn de locaties vastgesteld waar de uilen gezenderd gaan worden. In deze kasten zitten de uilen nu op eieren. Als straks de jongen groter zijn, wordt bij de adulte kerkuilen een logger aangebracht. Dit is een piepklein computertje met GPS en versnellingsmeter, die posities doorgeeft op momenten dat de uil actief is om zo de vogels in hun jachtgebied te kunnen volgen.

Tijdens het onderzoek houden de onderzoekers belangstellenden via een nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van het project. De eerste nieuwsbrief is uit en deze kunt u hier inzien.

foto: André Eijkenaar www.kerkuil.com

Dat het niet altijd meezit in de natuur bleek onlangs toen WRU-leden Marcel en Peter tijdens een bijeenkomst van de werkgroep letterlijk een paartje dode kerkuilen boven tafel brachten. De kerkuilen bewoonden een nestkast hoog in de nok van een stolpboerderij. Helaas voor de uilen had ook een aantal kauwen het op die plek voorzien. Zij stopten het nest helemaal vol met takken en blokkeerden daarmee de toegang. Kerkuilen zetten bij gevaar niet de aanval in of gaan ervan door. Zij verstoppen zich in de nestkast en houden zich stil. Daarmee tekende dit onfortuinlijke paar het eigen doodvonnis. Beiden zijn waarschijnlijk gestikt in de kast of van honger omgekomen.

Daar de uilen in zeer gave staat waren, hebben we de kans aangegrepen om ze nader te bekijken op de onderzoekstafel. Het bleek te gaan om twee prachtige exemplaren van beide In Nederland voorkomende (onder)soorten: de donkere Tyto alba guttata en de lichte Tyto alba alba. De onderzijde van deze laatste soort is volledig wit met kleine stippels en vlekken. Ook de bovendelen zijn veel lichter (grijzer) van kleur dan bij de alba guttata.

Lees meer: Onfortuinlijk paartje kerkuilen gestikt in nestkast