• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Om meer over de jachtgebieden en prooien van de kerkuil te weten te komen, voeren Jasja Dekker en Stef van Rijn dit jaar in Noord- en Zuid-Holland een zenderonderzoek en ringanalyse uit. In vier gebieden worden hiertoe paartjes kerkuilen van een een zender met GPS-logger voorzien. De gekozen locaties zijn het Wormer- en Jisperveld, het Twiske, VoornePutten en Goeree. Het gaat hierbij om locaties waar in de afgelopen jaren in de braakballen Noordse woelmuizen zijn gevonden. Deze soort is een van de redenen om meer over de jachtgebieden van de kerkuilen te willen weten.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de kerkuilwerkgroepen in de betreffende regio. Daar het Wormer- en Jisperveld en het Twiske tot het gebied van de werkgroep behoren, hebben de onderzoekers ons benaderd om mee te werken aan het onderzoek, wat we uiteraard graag doen. Inmiddels zijn de locaties vastgesteld waar de uilen gezenderd gaan worden. In deze kasten zitten de uilen nu op eieren. Als straks de jongen groter zijn, wordt bij de adulte kerkuilen een logger aangebracht. Dit is een piepklein computertje met GPS en versnellingsmeter, die posities doorgeeft op momenten dat de uil actief is om zo de vogels in hun jachtgebied te kunnen volgen.

Tijdens het onderzoek houden de onderzoekers belangstellenden via een nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van het project. De eerste nieuwsbrief is uit en deze kunt u hier inzien.

foto: André Eijkenaar www.kerkuil.com

Dat het niet altijd meezit in de natuur bleek onlangs toen WRU-leden Marcel en Peter tijdens een bijeenkomst van de werkgroep letterlijk een paartje dode kerkuilen boven tafel brachten. De kerkuilen bewoonden een nestkast hoog in de nok van een stolpboerderij. Helaas voor de uilen had ook een aantal kauwen het op die plek voorzien. Zij stopten het nest helemaal vol met takken en blokkeerden daarmee de toegang. Kerkuilen zetten bij gevaar niet de aanval in of gaan ervan door. Zij verstoppen zich in de nestkast en houden zich stil. Daarmee tekende dit onfortuinlijke paar het eigen doodvonnis. Beiden zijn waarschijnlijk gestikt in de kast of van honger omgekomen.

Daar de uilen in zeer gave staat waren, hebben we de kans aangegrepen om ze nader te bekijken op de onderzoekstafel. Het bleek te gaan om twee prachtige exemplaren van beide In Nederland voorkomende (onder)soorten: de donkere Tyto alba guttata en de lichte Tyto alba alba. De onderzijde van deze laatste soort is volledig wit met kleine stippels en vlekken. Ook de bovendelen zijn veel lichter (grijzer) van kleur dan bij de alba guttata.

Lees meer: Onfortuinlijk paartje kerkuilen gestikt in nestkast

Deze hele winterperiode huizen er een groot aantal Velduilen in ons gebied. Meerde keren heb ik het schouwspel van soms wel meer dan tien jagende Velduilen mogen aanschouwen in de schemering. Fantastische ervaringen om niet snel te vergeten.
Toen er een artikel op naturetoday.nl verscheen over een onderzoek naar het voedsel van Velduilen, dacht ik al snel aan ‘onze’ Velduilen uit ons gebied. Het dieetkeuze-onderzoek, dat wordt gedaan door de werkgroep Grauwe Kiekendief uit Groningen door middel van het pluizen van braakballen,  is bedoeld om een beter beeld te krijgen van de jaarrondecologie van deze uilensoort. Daar hebben ze (veel) braakballen voor nodig om een goed beeld te krijgen. Aan het einde van het artikel werd ook een oproep gedaan om rustplaatsen te melden zodat zij braakballen konden rapen om deze  vervolgens uit te pluizen.

Lees meer: Onderzoek dieet Velduil

Net als in de afgelopen jaren heeft de Vogelbescherming Nederland de site van beleef de lente weer opengesteld en zijn de eerste webcams aangesloten en actief te volgen.

We hopen weer op een prachtig voor jaar met hele mooie beelden van de vogels in hun natuurlijke omgeving en gedrag en op veel gezonde jonge vogels die uit zullen gaan vliegen.

Beleef het allemaal weer mee op: https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

 

De kerkuil is bezig aan een opmars. Werd het aantal broedparen in 1979 op ongeveer honderd geschat, vorig jaar waren dat er 3140. Reinder Dokter, coördinator van de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland, licht deze positieve ontwikkeling toe aan verslaggever Roel van Leeuwen in het Noordhollands Dagblad van 23 februari. Lees hier het hele artikel.

20170223 NHD De kerkuil is weer helemaal terug