• Header
 • Header
 • Header
 • Header
 • Header
 • Header
 • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Beleef de lente 2016 is weer online en dus zijn er weer voldoende nestlocaties om in de gaten te gaan houden en van de voortgang aldaar te kunnen gaan genieten!

www.beleefdelente.nl

 

Hier is dan het vervolg wat ik beloofd heb op de titel “Mogelijk verbod op roofvogelshows Den Helder”.

Het valt mij op dat de roofvogelhouders die shows en “voorlichting” geven altijd spreken over het educatieve belang. Hoe zo educatief? denk ik dan.. Natuur-educatie ziet er volgens mij toch wel anders uit. Dat is het pure natuur-beleven. Roofvogels of uilen met een veter om beide poten te zien vliegen; is niets natuurlijks aan. Dat zijn gedresseerde vogels… Op de dinsdagmarkten in gemeente Den Helder kan je tegen betaling, op de foto met een roofvogel of uil….te vergelijken met dieren voor vermaak in het buitenland; zie: http://www.dierenmuseum.nl/omgang-dieren/vermaak/   op de foto met exotische dieren.  En men kan in Den Helder tegen betaling de trouwringen aan laten vliegen door een uil; hoe natuurlijk is dat! Echt geen educatie! Maar waarom hebben ze het toch over die educatieve waarde? Nou; dat vond ik hier, bij punt e. ( via http://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2015-02-01):

: Artikel 2.16. Vertoning dieren

 • 1Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het houden van keuringen, tentoonstellingen en andere gelegenheden of inrichtingen waar dieren worden gehouden en aan het publiek worden getoond wegens recreatieve, sportieve of opvoedkundige doeleinden.
 • 2De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen onder meer betrekking hebben op:
 • een verbod op het met bepaalde dieren deelnemen aan een tentoonstelling;
 • een verbod op het toelaten van bepaalde dieren tot een tentoonstelling, een gelegenheid of een inrichting;
 • hygiëne, het voorkomen van de verspreiding van dierziekten, zoönosen en ziekteverschijnselen, en het weren van ziekteverwekkers;
 • de bevordering van de instandhouding van diersoorten, en
 • informatie en educatie met betrekking tot de tentoongestelde diersoorten.

Ook heb ik even rondgekeken op plaatselijke verorderingen, zoals die van Alkmaar: Gemeenten mogen met hun beleid niet in strijd handelen met de GWWD. ( Gezondheids en Welzijns Wet voor Dieren).Gemeente Alkmaar kan dergelijke evenementen met dieren niet verbieden, maar verbindt wel de door de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) opgestelde richtlijn ‘Dieren bij evenementen’ aan de verstrekte vergunningen. Gemeente Alkmaar ziet toe op landelijke regelingen die staan voor het dierenwelzijn bij evenementen. Mishandeling van dieren wordt geconstateerd door de dierenpolitie. Bij constatering kan een volgende keer een vergunning geweigerd worden.

Ik, en velen met mij, denk ik, vermeed altijd evenementen waar roofvogelshows gehouden werden. Nadat ik zag hoeveel er mis ging met die vogels. Gemeenten verschuilen zich achter de wet; zoals ook gemeente Den Helder nu doet. Wethouder mevrouw van Dongen zei maandag 15 februari’16 in de raadsvergadering: ‘We kunnen niets doen als we strikt de letter van de wet volgen”. Alkmaar en Den Helder misschien niet; maar gemeente Huizen heeft hiermee geen moeite; die schrijft in zijn collegeakkoord van 2014-2018 bij Dierenwelzijn:   (1.14.4 ) Het college geeft geen vergunning voor evenementen met wilde dieren en roofvogels en hanteert een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren.

Bovenstaande in ogenschouw genomen, moeten we misschien juist de evenementen en roofvogelshows / tentoonstellingen / attracties / workshops e.d. wèl gaan bezoeken; en zodra er maar iets fout gaat; de dierenpolitie bellen en toeschouwers er op wijzen dat je zo niet met roofvogels en uilen om hoort te gaan. Pamfletten uitdelen..artikel in de krant..vooral dat laatste; daar zijn gemeenten gevoelig voor. Want uiteindelijk komt het toch op het bordje van de gemeente; evenementen met roofvogelshows dienen namelijk aangevraagd te worden bij de gemeente!

Marina Kraaij  DE AMATHIST 

In het weekeinde van 12 en 13 maart aanstaande zal Fort Krommeniedijk haar poorten weer openen voor bezoek en zal er een deel van het omliggende gebied onder water staan en heel veel vogels aantrekken.

Elk jaar worden hier heel veel soorten waargenomen en ook de roofvogels laten zich daar dan goed zien.

Op het fort terrein zullen dit weekeinde diverse vogel- en natuuractiviteiten plaatsvinden en er zijn ook begeleide rondleidingen door het fort en diverse stands van natuurbeheer, met medewerking van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek. Vanaf het fort kunt u goed naar de vogels op de omliggende percelen kijken en genieten van het uitzicht.

Het fortterrein is beide dagen voor het publiek geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur en de entree bedraagt € 2,00 per persoon ( kinderen tot 12 jaar gratis entree ).

We hopen op mooi weer en twee goede dagen op fort Krommeniedijk.

Tientallen kerkuilen dood door ijzel en vorst

 • In het Noorden zijn de afgelopen weken tientallen kerkuilen dood gegaan als gevolg van ijzel, vorst en sneeuw. De dieren kunnen in de kou moeilijker aan eten komen. Coördinator André Eijkenaar van de Kerkuilenwerkgroep Groningen spreekt van een uitzonderlijke situatie. ,,Ik heb dit nog niet meegemaakt.''
 • Dat veel kerkuilen het loodje leggen heeft volgens Eijkenaar verschillende oorzaken. ,,Ze zijn muizeneters en daardoor afhankelijk van de muizenstand. Die was in 2014, 2015 erg goed maar nu niet meer.'' Net als kerkuilen kunnen ook muizen slecht tegen kou. Ze verstoppen zich en zijn daardoor moeilijker te vinden.
 • Dat betekent dubbel pech. Een kerkuil heeft volgens Eijkenaar per dag vier tot vijf muizen nodig. Lukt het niet om die te vangen dan zullen ze sterven van de honger. ,,Doordat de muizenstand in 2014 en 2015 zo hoog was zijn er nogal wat uilenbroedparen bij gekomen. Een kerkuil kan het hele jaar door broeden. Jonge onervaren uilen hebben het niet gered. Van de uilen die dood zijn gevonden voelden er veel mager aan.'' Overigens werden de dieren veelal gevonden door vrijwilligers van de werkgroep in boerenschuren.
 • Wat de kerkuilen ook zeker niet heeft geholpen zijn stormen. Daarvan zijn er in het Noorden aardig wat geweest de laatste tijd. De dieren kunnen tijdens harde wind niet goed op hun gehoor jagen. Los daarvan worden ze doodgereden als ze in bermen op de dus moeilijk te vinden muizen proberen te jagen. ,,Ze hebben een spanwijdte van een meter en vliegen laag. Zo worden ze aangetikt door automobilisten. Vooral de A7 is een berucht traject.''
 • bron : dagblad van het noorden

Politie overweegt inzet roofvogels tegen dreigingen door drones

Nederlandse veiligheidsdiensten zien het als een reële mogelijkheid dat er in de toekomst aanslagen worden gepleegd met drones. Om deze drones uit de lucht te kunnen halen, worden nu speciale roofvogels getraind.   De politie bevestigt zondag een bericht van de NOS hierover.  

Het project bevindt zich momenteel nog wel in een testfase, maar ondertussen worden de vogels wel al klaargestoomd om drones daadwerkelijk te onderscheppen. De vogels worden getraind in samenwerking met een roofvogelspecialist om de drones met hun klauwen te kunnen grijpen.  Volgens de politie is het goed mogelijk dat er in de toekomst biologische wapens, bommen of giftige gassen op mensen of gebouwen zullen worden losgelaten door het gebruik van drones. De politie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en Defensie werken daarom al langer samen bij de ontwikkeling van tegenmaatregelen tegen drones.  

Aan de hand van de test wordt de Tweede Kamer binnenkort ingelicht over het plan.  

Bron: Nu.nl

Wereldprimeur: politie zet roofvogels in om drones uit te schakelen

Laatste update: 31-01-2016 | 14:57

Nederland - In een innovatief project van de Nationale Politie in samenwerking met Guard From Above, een bedrijf dat roofvogels traint, wordt gekeken naar de mogelijkheid om roofvogels in te zetten voor het onderscheppen van vijandige drones. In de toekomst zullen drones steeds vaker gebruikt worden en zal het aantal incidenten met drones toenemen. Ook kunnen drones worden gebruikt voor criminele doeleinden. De politie is daarom al langer bezig met het onderzoeken van mogelijkheden om ongewenst dronegebruik tegen te gaan.

Evenement
'Er zijn situaties waarin drones niet mogen vliegen. Dat heeft bijna altijd met veiligheid te maken', zegt Mark Wiebes, innovatiemanager van de Landelijke Eenheid van de politie. 'Er is een geval bekend waarbij een traumahelikopter wilde landen maar dat niet kon omdat iemand daar met een drone vloog. Je kan je ook voorstellen dat mensen mooie beelden willen maken van een evenement en een drone boven de menigte laten vliegen. Als de drone daar uit de lucht valt, kan dat gevaar opleveren voor de mensen.'

Vangnet
Het vinden van de 'bestuurder' van een ongewenste drone is niet altijd even makkelijk. Daarom kijkt de politie behalve naar elektronische oplossingen zoals het overnemen van een besturingssysteem, ook naar 'fysieke' mogelijkheden om ongewenst dronegebruik tegen te gaan. Het inzetten van een vangnet is daar een voorbeeld van, maar ook de mogelijkheid om daarvoor een speciaal getrainde roofvogel te gebruiken.

Prooi
Tijdens een demonstratie afgelopen vrijdag toonde de politie hoe dit in de praktijk werkt. Zodra de speciaal getrainde arend de drone in het vizier krijgt vliegt ze er op af, grijpt het ding beet, en brengt het naar de grond. Wiebes: 'De vogel ziet de drone als prooi en neemt die mee naar een veilig gebied, een plek waar hij geen last heeft van andere vogels of van mensen. Daar maken we gebruik van in dit project.'

Over een paar maanden beslist de politie definitief of de inzet van roofvogels een geschikt middel is om ongewenst dronegebruik tegen te gaan.

Bron: www.politie.nl

Link naar het artikel:  https://www.politie.nl/nieuws/2016/januari/31/wereldprimeur-politie-zet-roofvogels-in-om-drones-uit-te-schakelen.html

Link naar Youtube Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=HifO-ebmE1s

 

Hoe dit er in de praktijk uit kan zien is goed te zien op dit filmpje van de site drones.nl: http://www.drones.nl/drone-aangevallen-door-havik/

Reaktie Valkeniers 13 februari:

'Roofvogels ongeschikt om drones uit de lucht te halen'

Roofvogels zijn niet geschikt om vijandelijke drones mee te onderscheppen. Dat zeggen valkeniers over een politie-experiment waarbij roofvogels getraind worden om drones te onderscheppen.        

 "Drones zijn te snel en te zwaar om te grijpen voor de vogels. Zo'n drone maakt gehakt van een arend", zei valkenier Robert Musters in het AD. Het kan zelfs levensgevaarlijk uitpakken voor mensen, vreest Musters. "Als een arend zijn prooi niet kan vastpakken kan hij zo gefrustreerd raken dat hij iets anders pakt. De klauwen van een arend zijn zo sterk dat hij gemakkelijk een kinderhoofd kan doorboren." Een filmpje waarin een roofvogel van de Amsterdamse politie een drone uit de lucht plukt, ging eerder deze maand de hele wereld over. De politie benadrukt echter dat het om een proef gaat. De gevaren voor mens en vogel worden nog onderzocht.
Bron: Nu.nl