• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Tijdens het broedseizoen ringen de leden van de werkgroep de jongen van diverse soorten roofvogels. De laatste twee jaar doen we daar een extra kleurring bij: 

Kleurringen brengen we aan bij drie vogelsoorten:

  • Torenvalk:witte ring met drie zwarte letters;
  • Buizerd:zwarte ring met twee witte letters;
  • Havik:witte ring met twee zwarte letters.

Reden hiervan is, dat deze beter afleesbaar zijn tijdens waarnemingen en we zodoende meer terugmeldingen “uit het wild” krijgen. Dat geeft inzicht in de mate van verspreiding en het wel en wee van het leven van de vogel. Op zaterdag 9 januari 2016 staat Big Ring Day op het programma van de werkgroep. Dat betekent dat we op zoek gaan naar geringde roofvogels in ons werkgebied, speciaal buizerd, torenvalk en havik. Deze ochtend proberen we zoveel mogelijk van deze gekleurringde vogels op te sporen. Om 9 uur staan we met 9 personen klaar en verdelen we ons over drie groepjes. Een vierde groepje start vanuit huis, zodat we met 11 leden van de werkgroep de Zaanstreek af gaan speuren.

Lees meer: Big Ring Day: speurtocht naar buizerds, torenvalken en haviken met kleurring

Ransuilen gezocht in de Zaanstreek!

De winter komt er weer aan en de Ransuilen nemen hun "roestplaatsen" weer in. De eerste meldingen zijn al weer binnen en we gaan de hele winter weer op stap om ze overal te gaan bekijken en tellen.

Bij het vinden van de locaties waar ze zich verzamelen hebben we uw hulp nodig en willen u dan ook vragen om uw waarnemingen naar ons te mailen: 

Om een aardig beeld te kunnen krijgen van de hoeveelheid Ransuilen die in de Zaanstreek wonen zijn deze wintertellingen erg belangrijk.

Op deze foto van 22 november jongstleden zijn 2 Ransuilen te zien; eentje duidelijk vooraan en eentje iets verder naar achteren.

Jos Spijkerman

Mogelijk verbod op roofvogelshows tijdens evenementen in Den Helder

Door Marina Kraaij

In de gemeente Den Helder is een discussie op gang gekomen na de motie (M7.17) van de Fractie (Marinus)Vermooten over een verbod op gebruik van roofvogels bij markten e.d.  (raadsvergadering 4 en 10 -11-2015) Wethouder Jacqueline van Dongen onderzoekt de haalbaarheid. Als dit het geval blijkt te zijn, dan kan het verbod  in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) misschien opgenomen worden.  Maar zover is het nog lang niet:

 Op http://www.dichtbij.nl/noordkop/regio/artikel/4196682/stelling-roofvogelverbod-is-overdreven.aspx kon men stemmen op de stelling: Roofvogelverbod is overdreven; eens of oneens.

In totaal hebben 504 bezoekers zijn/haar stem uitgebracht. : 41% eens met 59% oneens.

In het Noord Hollands Dagblad van 12 en 16 november werd er aandacht aan besteed, met de koppen: Valkeniers tegen roofvogelverbod en Mogelijk verbod op roofvogelshows. Onder de eerste kop geven 2 “valkeniers” hun mening.  De ene ( met 16 vogels in zijn bezit) is bang dat hij straks als  “beroeps valkenier” geen educatieve praatjes meer kan houden op scholen met meebrenging van levende have. Dit is ook te zien op diverse foto’s op zijn site met een grote groep schoolkinderen en op zijn facebook met grote groepen mensen, zoals camping-gasten. Hij noemt het dan geen roofvogelshow; maar: presentatie. (Het is van belang dat als er een verbod op roofvogelshows gaat komen in deze gemeente, deze benaming uit te breiden met de omzeilingen van de roofvogelhouders die op een andere wijze hun show benoemen.) De ander zei: “op de juttersmarkt kan het publiek met de roofvogels op de foto. Al het geld dat ik daarvoor krijg, gaat naar de roofvogels. Zij verdienen hun onderhoud zelf bij elkaar.”  (de juttersmarkt in Den Helder is op 10 dinsdagen in de zomer van 10.00 – 16.30 uur met 100-den kramen in het centrum) Omdat ik me nogal ergerde aan verschillende uitspraken van de roofvogelhouders in de krant en dat men niet de keerzijde belicht (en plaatst!) van het houden en showen van roofvogels, heb ik een brief geschreven naar de burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Den Helder. Ik heb o.a. gereageerd met: “….het enigste wat roofvogels verdienen is: hun vrijheid (terug)! Daar komt in de vrije natuur geen geld aan te pas. Heren en dames roofvogelhouders zijn bang dat als de roofvogelshows verboden gaan worden, dat ze hun “baantje” kwijt zijn. Nee; het verbieden heeft een preventieve werking; men laat het dan voortaan wel om er zijn beroep van te maken. Er komen namelijk steeds meer van die zogenaamde valkeniers bij in allerlei nieuwe variaties; het moet gewoon stoppen omdat er zo steeds meer dierenleed bijkomt wat men showt als zijnde het normaal. Het is een vorm van misleiding om onder de noemer “ gediplomeerd valkenier”, of “beroeps-valkenier” roofvogel- en uilenshows of presentaties aan te bieden met meerdere roofvogels en uilen dan een valkenier officieel in zijn bezit mag hebben. Kort door de bocht gezegd: een valkenier mag slechts 2 roofvogels gebruiken in plaats van een geweer  voor de jacht of in het kader van beheer en schadebestrijding.

Dit zegt men op: http://www.valkeniers.com/valkeniers/jacht.htm: “De jacht met roofvogels is in Nederland beperkt tot de jacht met Havik en Slechtvalk. Voor de jacht met roofvogels dient men in het bezit te zijn van een valkeniersakte. In Nederland mag tijdens het jachtseizoen gejaagd worden op Haas, Konijn, Fazant, Houtduif en Wilde eend.”

Men mag dus niet jagen op toeristen, schoolgaande jeugd en anderen die uitzijn op vertier en vermaak!  Wordt vervolgd…

Bron: Marina Kraaij  DE AMATHIST 

De in de Heemtuin broedende Sperwers wonen daar ook buiten het broedseizoen en laten zich regelmatig zien en zijn mensen gewend.

Dit maakt deze vogels redelijk tam en goed bereikbaar voor observaties en voor het maken van foto's.

Maaike Amstelveen maakte deze twee prachtige foto's van een Sperwer met prooi in de Heemtuin ( in dit geval een Koperwiek)

Openingstijden Heemtuin:

Van 15 maart t/m 31 oktober:
Zondag t/m vrijdag: 9.30-16.30 uur

Van 1 november t/m 14 maart:
Maandag t/m vrijdag: 9.30-16.30 uur

Op feestdagen gesloten
Vrij entree

Adres (bezoek): Burg. In ’t Veldpark
Heijermanssstraat Zaandam
Telefoon: 075-6352185
Fax: 075-6312468
Email:

http://zaansnatuurmilieucentrum.nl/

'Gevaarlijke oehoe Purmerend blijft levenslang vastzitten'

Gepubliceerd: 08 november 2015 16:42 Laatste update: 08 november 2015 17:00.

De agressieve oehoe die dit voorjaar tientallen mensen aanviel in de Noord-Hollandse gemeente Purmerend en omgeving, blijft definitief gevangen zitten.

Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad.

De kans is volgens onderzoekers groot dat hij na vrijlating hetzelfde gedrag gaat vertonen als begin dit jaar. Daarom is vrijlating is geen optie, stelt de gemeente Purmerend in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft inmiddels bij het Rijk een verklaring aangevraagd om de oehoe in gevangenschap te kunnen houden. De onderzoekers denken dat de oehoe opgevoed is door mensen.

Afwijkend gedrag

Als het dier ergens in een ver natuurgebied zou worden losgelaten, is het volgens de Oehoe Werkgroep Nederland zeer waarschijnlijk dat hij de stad weer opzoekt en hetzelfde afwijkende gedrag gaat vertonen.

De terror-oehoe werd aanvankelijk ondergebracht bij een vogelopvang in Andijk, maar werd later verplaatst omdat de opvang werd bedreigd. Er zouden zelfs pogingen zijn gedaan de vogel te bevrijden. Ook werd de valkenier lastig gevallen. De gemeente Purmerend besloot daarom in de zomer de nieuwe verblijfplaats geheim te houden.

Vijftig slachtoffers

Uit onderzoek waar de gemeente Purmerend naar verwijst, gaat het om een mannetje dat in goede conditie verkeert. De oehoe had geen ring of chip, waardoor de eigenaar niet te achterhalen is. De oehoe terroriseerde verspreid over verschillende periodes een jaar lang de inwoners van Purmerend. Het dier huisde al sinds maart vorig jaar in de Noord-Hollandse gemeente en heeft naar schatting meer dan vijftig mensen verwond. De gemeente adviseerde inwoners met een paraplu de straat op te gaan in de gebieden waar de vrouwelijke uil zich ophield. Het publiek reageerde heel verschillend op het gedrag van de oehoe. Actie- en natuurgroepen zeiden dat de wijkbewoners zich aanstelden en dat de oehoe met rust moest worden gelaten.

Bron: NHD.