• Header
 • Header
 • Header
 • Header
 • Header
 • Header
 • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Mogelijk verbod op roofvogelshows tijdens evenementen in Den Helder

Door Marina Kraaij

In de gemeente Den Helder is een discussie op gang gekomen na de motie (M7.17) van de Fractie (Marinus)Vermooten over een verbod op gebruik van roofvogels bij markten e.d.  (raadsvergadering 4 en 10 -11-2015) Wethouder Jacqueline van Dongen onderzoekt de haalbaarheid. Als dit het geval blijkt te zijn, dan kan het verbod  in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) misschien opgenomen worden.  Maar zover is het nog lang niet:

 Op http://www.dichtbij.nl/noordkop/regio/artikel/4196682/stelling-roofvogelverbod-is-overdreven.aspx kon men stemmen op de stelling: Roofvogelverbod is overdreven; eens of oneens.

In totaal hebben 504 bezoekers zijn/haar stem uitgebracht. : 41% eens met 59% oneens.

In het Noord Hollands Dagblad van 12 en 16 november werd er aandacht aan besteed, met de koppen: Valkeniers tegen roofvogelverbod en Mogelijk verbod op roofvogelshows. Onder de eerste kop geven 2 “valkeniers” hun mening.  De ene ( met 16 vogels in zijn bezit) is bang dat hij straks als  “beroeps valkenier” geen educatieve praatjes meer kan houden op scholen met meebrenging van levende have. Dit is ook te zien op diverse foto’s op zijn site met een grote groep schoolkinderen en op zijn facebook met grote groepen mensen, zoals camping-gasten. Hij noemt het dan geen roofvogelshow; maar: presentatie. (Het is van belang dat als er een verbod op roofvogelshows gaat komen in deze gemeente, deze benaming uit te breiden met de omzeilingen van de roofvogelhouders die op een andere wijze hun show benoemen.) De ander zei: “op de juttersmarkt kan het publiek met de roofvogels op de foto. Al het geld dat ik daarvoor krijg, gaat naar de roofvogels. Zij verdienen hun onderhoud zelf bij elkaar.”  (de juttersmarkt in Den Helder is op 10 dinsdagen in de zomer van 10.00 – 16.30 uur met 100-den kramen in het centrum) Omdat ik me nogal ergerde aan verschillende uitspraken van de roofvogelhouders in de krant en dat men niet de keerzijde belicht (en plaatst!) van het houden en showen van roofvogels, heb ik een brief geschreven naar de burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Den Helder. Ik heb o.a. gereageerd met: “….het enigste wat roofvogels verdienen is: hun vrijheid (terug)! Daar komt in de vrije natuur geen geld aan te pas. Heren en dames roofvogelhouders zijn bang dat als de roofvogelshows verboden gaan worden, dat ze hun “baantje” kwijt zijn. Nee; het verbieden heeft een preventieve werking; men laat het dan voortaan wel om er zijn beroep van te maken. Er komen namelijk steeds meer van die zogenaamde valkeniers bij in allerlei nieuwe variaties; het moet gewoon stoppen omdat er zo steeds meer dierenleed bijkomt wat men showt als zijnde het normaal. Het is een vorm van misleiding om onder de noemer “ gediplomeerd valkenier”, of “beroeps-valkenier” roofvogel- en uilenshows of presentaties aan te bieden met meerdere roofvogels en uilen dan een valkenier officieel in zijn bezit mag hebben. Kort door de bocht gezegd: een valkenier mag slechts 2 roofvogels gebruiken in plaats van een geweer  voor de jacht of in het kader van beheer en schadebestrijding.

Dit zegt men op: http://www.valkeniers.com/valkeniers/jacht.htm: “De jacht met roofvogels is in Nederland beperkt tot de jacht met Havik en Slechtvalk. Voor de jacht met roofvogels dient men in het bezit te zijn van een valkeniersakte. In Nederland mag tijdens het jachtseizoen gejaagd worden op Haas, Konijn, Fazant, Houtduif en Wilde eend.”

Men mag dus niet jagen op toeristen, schoolgaande jeugd en anderen die uitzijn op vertier en vermaak!  Wordt vervolgd…

Bron: Marina Kraaij  DE AMATHIST 

De in de Heemtuin broedende Sperwers wonen daar ook buiten het broedseizoen en laten zich regelmatig zien en zijn mensen gewend.

Dit maakt deze vogels redelijk tam en goed bereikbaar voor observaties en voor het maken van foto's.

Maaike Amstelveen maakte deze twee prachtige foto's van een Sperwer met prooi in de Heemtuin ( in dit geval een Koperwiek)

Openingstijden Heemtuin:

Van 15 maart t/m 31 oktober:
Zondag t/m vrijdag: 9.30-16.30 uur

Van 1 november t/m 14 maart:
Maandag t/m vrijdag: 9.30-16.30 uur

Op feestdagen gesloten
Vrij entree

Adres (bezoek): Burg. In ’t Veldpark
Heijermanssstraat Zaandam
Telefoon: 075-6352185
Fax: 075-6312468
Email:

http://zaansnatuurmilieucentrum.nl/

'Gevaarlijke oehoe Purmerend blijft levenslang vastzitten'

Gepubliceerd: 08 november 2015 16:42 Laatste update: 08 november 2015 17:00.

De agressieve oehoe die dit voorjaar tientallen mensen aanviel in de Noord-Hollandse gemeente Purmerend en omgeving, blijft definitief gevangen zitten.

Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad.

De kans is volgens onderzoekers groot dat hij na vrijlating hetzelfde gedrag gaat vertonen als begin dit jaar. Daarom is vrijlating is geen optie, stelt de gemeente Purmerend in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft inmiddels bij het Rijk een verklaring aangevraagd om de oehoe in gevangenschap te kunnen houden. De onderzoekers denken dat de oehoe opgevoed is door mensen.

Afwijkend gedrag

Als het dier ergens in een ver natuurgebied zou worden losgelaten, is het volgens de Oehoe Werkgroep Nederland zeer waarschijnlijk dat hij de stad weer opzoekt en hetzelfde afwijkende gedrag gaat vertonen.

De terror-oehoe werd aanvankelijk ondergebracht bij een vogelopvang in Andijk, maar werd later verplaatst omdat de opvang werd bedreigd. Er zouden zelfs pogingen zijn gedaan de vogel te bevrijden. Ook werd de valkenier lastig gevallen. De gemeente Purmerend besloot daarom in de zomer de nieuwe verblijfplaats geheim te houden.

Vijftig slachtoffers

Uit onderzoek waar de gemeente Purmerend naar verwijst, gaat het om een mannetje dat in goede conditie verkeert. De oehoe had geen ring of chip, waardoor de eigenaar niet te achterhalen is. De oehoe terroriseerde verspreid over verschillende periodes een jaar lang de inwoners van Purmerend. Het dier huisde al sinds maart vorig jaar in de Noord-Hollandse gemeente en heeft naar schatting meer dan vijftig mensen verwond. De gemeente adviseerde inwoners met een paraplu de straat op te gaan in de gebieden waar de vrouwelijke uil zich ophield. Het publiek reageerde heel verschillend op het gedrag van de oehoe. Actie- en natuurgroepen zeiden dat de wijkbewoners zich aanstelden en dat de oehoe met rust moest worden gelaten.

Bron: NHD.

Eindrapportage & evaluatie Beleef de Lente 2015

 Resultaten van het 9e seizoen van Beleef de Lente

Na een minder succesvol jaar in 2014 heeft Beleef de Lente in 2015 weer een prima seizoen gekend. De verlenging van het seizoen (eerdere start op 15-2 en later eind op 1-8) hebben hieraan bijgedragen alsook de andere verbeteringen en vernieuwingen (o.a. betere beeldkwaliteit, overschakelen van cams met broedende soorten en sneller oplossen van storingen).

Algemeen

 • Gemiddeld waarderingscijfer voor BDL 2015 (uitkomst enquête): 8,6  (was 8,0 in 2014)

Website, nieuwsbrief en twitter

 • Totaal bezoekers t/m 1 augustus:
 • Totaal bezoeken t/m 1 augustus:
 • Gemiddeld aantal pagina’s per bezoek: 5,77
 • Gemiddelde bezoektijd: 8:35
 • Gemiddeld 15% nieuwe bezoekers
 • Totaal aantal volgers van @beleefdelente op Twitter max 9.922; groei met 1.754 volgers (+22%).
 • BDL nieuwsbrief ontvangers: max. 13.800

Successen Beleef de Lente

 • Veel publiciteit. Naast de gebruikelijke aandacht in Vroege Vogels radio (wekelijks), Vroege Vogels tv (wekelijks tot vorige week) was er dit jaar ook aandacht voor BDL in o.a.: RTL Late Night, NOS 20 uur journaal, NOS radiojournaal, Koffietijd. De publicitaire aandacht is over algemeen terug te zien in bezoekersaantallen; het effect blijft echter beperkt tot enkele uren tot dagen na uitzending en lijkt vaak nauwelijks structureel tot substantieel meer bezoekers te leiden.
 • Nieuw dit jaar is dat meerder BDL nestkasten op het erf van Peter Verschure in Dongen hangen. Het idee dat dit interessanter is voor media is inderdaad bewaarheid geworden. Ook het geven van tips wat mensen zelf in hun tuin kunnen doen kunnen we goed aanhangen aan dit nieuwe concept, d.m.v. de Tips van Peter filmpjes, die elk ruim 600 tot ruim 900 keer bekeken zijn. Volgend seizoen zullen die een goed vindbare plek geven op de site geven (nu staan ze alleen op YouTube, waarnaar gelinkt wordt vanuit de nieuwsbrief).

Evaluatie en vooruitblik

Beleef de Lente is al 9 jaar een succesvolle internetcampagne, die jaarlijks circa een miljoen lichtgroene kijkers laat kennis maken met vogels en Vogelbescherming. Met als doel bij deze groep een basis te leggen voor waardering van vogels en natuur, wat idealiter resulteert in het zelf wat doen om vogels te beschermen. Gezien de vele andere webcamwebsites moet VBN haar best blijven doen om in the lead en succesvol te blijven met BDL. Om succesvol te blijven zullen we de kwaliteit van de campagne blijven bewaken, in stand houden en daar waar mogelijk verhogen. Om het bereik te behouden en verder uit te breiden is innovatie noodzakelijk. Daarvoor wordt een plan opgesteld.

2016:

Voor Beleef de Lente 2016 hebben we weer enkele vernieuwingen in petto. Later horen jullie meer daarover.

Voornemen is met enkele soorten weer vroeg te starten met BDL senior: op Valentijnsdag (zondag 14 februari), en met Junior weer vanouds op 1 maart.

Vrijwilligers gezocht

Voor seizoen 2016 kunnen we enkele nieuwe Beleef-de-Lente-(Junior)-vrijwilligers gebruiken. Niet alleen voor de oude, vertrouwde functies van clipmaker, moderator, dagboekschrijver en cliptoelichter, maar ook voor enkele nieuwe functies, zoals schrijvers/redacteurs die teksten kunnen schrijven voor de nieuwsbrief, amateurfilmers die filmpjes kunnen maken op de webcamloctaies en clipmakers die speciale Beleef-de-Lente Junior clipjes gaan maken. Voor een overzicht van alle functies en de inhoud daarvan, zie: http://www.vogelbescherming.nl/help_mee/vrijwilliger/functies/beleef_de_lente

Heb je vrienden en kennissen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn? Wijs ze dan op deze functies.

Scholenactie

Ik wil jullie ook wijzen op  onze scholenactie. Misschien heb je het al gelezen op onze facebookpagina (https://www.facebook.com/vogelbeschermingnederland?fref=ts) Vogelbescherming Nederland geeft gratis nestkasten en bloeiende struiken weg aan basisscholen die aan de slag gaan om hun schoolplein vogelvriendelijker te maken. Deze actie is mogelijk dankzij de donaties van bezoekers van Beleef de Lente 2015. In totaal kan Vogelbescherming 42 basisscholen blij maken met een gratis mezen-nestkast of twee bloeiende struiken. Kijk voor meer informatie: http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuws/q/ne_id/1740

Bron: www.vogelbescherming.nl

Seizoenverslag 2015 Werkgroep Roofvogels en Uilen (WRU)

De vaste lezers van de site en de Kieft en de geïnteresseerden in Roofvogels- en Uilen, zullen zich zeker nog de euforie van vorig jaar herinneren, waarin we verkeerden vanwege de bijzondere broedresultaten, vooral van de muizeneters. De enorme hausse aan deze knaagdieren resulteerden in 2014 in grote aantallen jongen bij Kerkuil, Torenvalk en Ransuil, maar ook aan een hausse aan andere muizeneters, zoals hermelijnen. Omdat er dit jaar veel minder muizen zijn dan vorig jaar, maakt dat het moeilijker voor onze vogels om voldoende voedsel te vinden. Dat elk jaar zijn eigen “gedrag” voor wat betreft het weer kent, is ons duidelijk. Het voorjaar van 2015 was lang koud, waardoor de vogels laat aan het paargedrag en nesteldrang toekwamen. Als ze al een nest wisten te realiseren, mislukten ook nog eens relatief veel broedsels, enerzijds vanwege de kou en vocht, anderzijds door steeds toenemende predatie. Al met al kregen wij als werkgroep het idee dat 2015 een “rampjaar” zou worden.

Uitgevlogen jonge roofvogels 2011-2015

Soort 2015 2014 2013 2012 2011
Buizerd 56 52 30 29 15
Torenvalk 154 157 64 100 99
Steenuil 17 21 22 26 17
Havik 22 13 9 15 6
Sperwer 25 32 5 5 0
Ransuil 2 57 2 13 6
Bruine kiekendief 24 19 5 13 5
Slechtvalk 2 4 1 4 6
Kerkuil 40 114 38 56 40

Als we echter de cijfers zien en deze vergelijken met niet allen het topjaar 2014, maar juist met de jaren daarvoor, dan zien we wel degelijk dat ons werk resulteert in een steeds groter aantal waargenomen en geringe jonge vogels. Dat stemt tot tevredenheid, maar ja, je wilt altijd meer…..

Het meest opvallend is het bijna ontbreken va de Ransuil in ons verslag van dit jaar. Ze waren niet te vinden. Ook op plekken, waarvan ik weet dat ze er al jaren achtereen broeden, was geen activiteit waar te nemen. In totaal slechts 2 waargenomen jongen is bijna ramzalig te noemen. Oorzaak is volledig onbekend. Wel is bekend dat de Ransuil, net als de Velduil, een zwerfuil is en opduikt waar voldoende muizen zijn.. De Steenuil liet bij monde van Ron Gans aan het begin van het seizoen vermoeden dat 2015 wel eens het beste jaar ooit zou worden. Op de top werden 8 broedsels gemeld. Door slechte voedselomstandigheden - de droogte- waardoor weinig wormen en ander klein voedsel werd waargenomen, mislukten broedsels en werden slechts 17 jongen grootgebracht, waardoor de stijgende lijn van de afgelopen jaren, weer terugviel naar het niveau van 2011. Bijzonder is wel dat voor de Steenuil erg grote of ongebruikelijke prooien zijn aangetroffen zoals: mussen, lijsters, oeverloper en bokjes (de vogelsoort wel te verstaan….). Ook dat wijst weer op weinig muizen. Van de muizeneters wist de Torenvalk zich opmerkelijk te handhaven. Bijna eenzelfde resultaat als in 2014 mag een prestatie van formaat heten, hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat eind 2014 enkele kasten zijn bijgeplaatst in ons werkgebied. Maar toch. Het viel dit jaar op dat de torenvalken zeer verspreid in de tijd broedden. De eersten begonnen al in april, terwijl de anderen pas eind mei/begin juni begonnen. Een zeer opvallend feit, omdat deze soort bijna altijd ongeveer tegelijkertijd hun broedsel aanvangen.

Dat deze valkensoort als een van de felste vogels van ons land wordt gezien, heeft Michiel Kok ervaren. Terwijl hij jongen uit de kast haalde, werd hij letterlijk aangevallen door de man Torenvalk. We kunnen de klauwafdrukken op het hoofd van Michiel niet meer laten zien, maar hij heeft het wel degelijk gevoeld. Wat een dappere vogel! De Kerkuil levert behoorlijk in ten opzichte van 2014 en is meer dan gehalveerd. En dan mogen we in onze omgeving nog niet mopperen. De broedsels die we vonden, werden grootgebracht. Uit het oosten van ons land bereikte ons het bericht dat de jongen dood in de kast werden gevonden bij gebrek aan muizen. Waarschijnlijk (maar dat is mijn persoonlijke mening) hebben we geluk dat we hier in een relatief nat bodemgebied (veen) wonen en de droogte ons daarom minder parten speelde. Ik baseer dat mede op het feit dat de helft van de 40 jongen uit Assendelft afkomstig zijn. De Buizerd wist zich qua aantal jongen goed te handhaven, maar in sommige gebieden in de Zaanstreek is het aantal gevonden nesten gehalveerd. Dat de Havik zich zoetjesaan steeds meer in verstedelijk gebied vestigt, is de afgelopen jaren duidelijk. Het aantal jongen van dit jaar geeft ons hierin een duidelijke bevestiging. Ook de Sperwer heeft zich goed gehandhaafd, zeker als je dit vergelijkt met 2013 en eerder. Er werd zelfs door Jos Blakenburg een broedsel van 5 jongen geringd. De Bruine Kiekendief laat een bijzondere ontwikkeling zien. Deze vogel is moeilijk te vinden en vereist van alle door ons gemonitorde vogels de meeste tijd qua observeren van de broedplaats. Van de genoemde vogels konden er 16 worden geringd; de overige zijn wel als jongen waargenomen, maar waren gevlogen voordat we ze van een ring konden voorzien. Het resultaat van de Slechtvalk betreft de vogels op de Toren in Wormer. We proberen door middel van het plaatsen van meerdere kasten in ons werkgebied het aantal territoria uit te breiden, maar dat is nog niet gelukt. Wel werden bij een van de kasten twee slechtvalken waargenomen.

Al met al is dus ook 2015 weer een jaar geworden, waar we nog over kunnen napraten om de mogelijke oorzaken te achterhalen, hoewel ik me er terdege van bewust ben, dat dat niet in alle gevallen zal lukken. Als zaken gaan, zoals voorgenomen, zal ons werkgroep lid Jurrian Boutsma een film maken over het broedseizoen 2015. Het is zeker de moeite waard (ook als de film later pas klaar is) ons te volgen via onze website: www.kiekenkaike.nl

Op deze site kunt u kennis nemen van interessante nieuwtjes over roofvogels en uilen, alsmede van belevenissen van onze werkgroepsleden.

Oproep: meld ons a.u.b. elk vermoed of zeker broedgeval van uil of roofvogel in uw omgeving. Op onze site staat een link, die u hiervoor kunt gebruiken.

Ik wens u en ons allen weer mooie vogelwaarnemingen toe!

Namens de Werkgroep Roofvogels en Uilen                                                                      
Rein Beentjes

Foto's van een ringsessie met 4 jonge kerkuilen!

Foto's © Larry Kef.