• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Op zondagmorgen 12 juni was onze jaarlijkse ringdag gepland in het Wormer en Jisperveld en met wisselende weersvoorspellingen in de dagen er voor was het even aankijken hoe de weergoden ons zouden gaan behandelen deze dag.

Met regen op komst vanaf ongeveer 11.00 uur vertrokken wij om 08.00 uur met de boot vanaf de Poelboerderij in Wormer om eerst naar het verste nest te varen aan de kant van Jisp en een heerlijke vaartocht over het water leidde ons naar de juiste plek en daar arriveerden wij bij een Haviksnest met 1 jong erop en die stond al meteen op de rand van het nest toen de ladder tegen de boom werd uitgeschoven en dus was voorzichtigheid geboden bij het benaderen van de vogel. Deze besloot op het laatste moment toch te springen en in een mooie glijvlucht landde deze netjes in een lage tak naast mij en kon meteen worden gepakt en meegenomen naar de open ruimte op dit eilandje om geringd te worden.

Over een week is deze vogel klaar om uit te vliegen en dus zijn we nog net op tijd geweest bij dit nest met helaas maar 1 jong, maar deze was volledig gezond en met een gewicht van 1100 gram zeer goed doorvoed en dus klaar om het luchtruim te gaan kiezen in de komende dagen.

Nog even lachen voor de camera en met een mooie kleurring om de poot is dit jong weer netjes terug gezet op het nest en konden we weer aan boord gaan van de boot en een stukje verder te gaan varen naar het volgende nest en dit was die van een Bruine Kiekendief.

Onderweg zagen we een mannetje met prooi vliegen en zagen we het vrouwtje even de lucht in komen om de prooi over te nemen ( prooi overdracht ) en weer naar beneden te duiken, maar we konden het nest niet direct localiseren en zijn doorgevaren naar een nest even verderop, waar de locatie wel bekend van was. Hier aangekomen mocht Roeland voor het eerst Kiekendieven van een nest pakken en heel voorzichtig heeft hij ze alle drie kunnen pakken en overdragen aan Marc en Peter voor het ringwerk.

Na het ringen zijn de jonge vogels direct weer terug geplaatst op het nest en hier zitten twee van de drie geringde jonkies al weer op hun nest tafel en zal nummer drie snel weer volgen.

Vervolgens door om een buizerdnest te gaan bekijken, maar deze zit hoog in een te dunne boom en moeten we helaas aan ons voorbij laten gaan. We nemen nu eenmaal geen risico's bij het benaderen van nesten om zowel de boom als het nest ( en inhoud ) niet te beschadigen en bij twijfel laten we het nest dan ook altijd ongemoeid, maar proberen wel het nestresultaat te weten te komen voor de administratie en zoiets wordt dan meestal via de spiegelstok gedaan. Een stukje verder in de polder arriveren we bij het volgende Haviksnest en ook hier maar 1 jong en ook deze is al bijna volgroeid. Op het moment dat Jurrian bij de vogel kwam zat deze lekker te eten op het nest en dat was ook goed terug te zien aan zijn snavel tijdens het ringen.

Wat een prachtige koppen hebben deze vogels toch!
Na het terugzetten van deze vogel was het weer doorvaren naar een volgend eilandje op de lijst om daar een Buizerdnest te gaan bekijken en de drie aanwezige jonge vogels te gaan ringen. Onderweg was er contact met groepslid Michiel, die deze dag als gids meevoer op een excursieboot door het Wormer en Jisperveldvan de Poelboerderij / Natuurmonumenten, om die boot op het juiste moment bij ons langs te laten komen en de passagiers van deze rondvaart op een heuse ringsessie te trakteren.

Terwijl Jurrian boven in de boom hing en de jonge vogels behoedzaam van het nest haalde, meerde de rondvaart boot langszij aan bij onze boot en konden we verder met deze ringsessie.

Hier laat Michiel nog even een zojuist geringde Buizerd aan de excursieleden zien en daarna kon het jong meteen weer terug de boom in om met de andere jonge vogels weer samen terug te zijn op het nest.

Het volgende nest om te controleren was deze Torenvalk kast en in de spiegel kunnen we duidelijk de jonge vogels zien in deze kast, maar de 5 aanwezige jongen zijn nog net te jong om al geringd te worden en dus gaat deze kast op de lijst voor de volgende week. Hierna nog een Torenvalk kast bezocht en ook deze jonge vogels waren nog te klein en dat gaat nog bijna twee weken duren alvorens die geringd kunnen gaan worden.

Van de verwachte regen hebben we alleen wat spetters gehad en hebben de donkere luchten ten zuiden van ons voorbij zien trekken en dus kunnen we spreken van een geslaagde dag in de polder, met goed weer en weer mooie vogels gezien en geringd.

Jos Spijkerman

Verrassing tijdens ringen van Torenvalkjes

Dinsdag 7 juni  zijn de eerste jonge torenvalkjes van 2016 geringd. Een vroeg nestje, dat eerder door ons met de spiegelstok werd gecontroleerd.
Deze controle leerde ons dat er slechts 1 groot jong in de kast zat. De verrassing was dan ook groot, toen Michiel er 4 achter elkaar uit de nestkast haalde!!
Blijkbaar hadden ze zich bij de eerder genoemde controle vreselijk goed gedekt gehouden….. Uiteraard zijn de eigenaren van de kast altijd blij, als er meer dan een enkel jong aanwezig is en geringd kan worden.

Aan de foto’s is wel te zien dat het hier om een erg hoog geplaatste kast gaat en Michiel moest dan ook op de tast de jongen proberen te pakken en dat levert soms een pijnlijk moment op, als de klauwen met enthousiasme door de vogels in de vingers of hand worden geplant. Uiteindelijk: eind goed al goed.

4 metalen ringen en twee kleurringen hebben hun plekje gevonden en de vogels zijn weer met zorg teruggeplaatst.

Op een tweede adres werden nog drie jonge kerkuilen aangetroffen, dus het is weer volop lente in vogelland.

tekst: Rein Beentjes – foto’s: Jos Spijkerman

Biologiestudenten op bezoek.

Enige tijd geleden ontvingen we van biologiestudent Wout van der Heijde, het verzoek om een keer met Michiel en mij mee te mogen lopen bij een kastencontrole van onze kerkuilen.
Via Martine Rijk uit Assendelft, eveneens een biologiestudent en een toekomstige potential voor onze werkgroep, die twee jaar geleden hetzelfde verzoek had, hadden ze namelijk gehoord over deze mogelijkheid
Omdat zijn studiegroep aan de  Hogeschool van Amsterdam , Lerarenopleiding Biologie, bezig was met een werkstuk en tevens een presentatie moest houden over de Kerkuil, leek hen dit een prachtige aanvulling in de praktijk op alle theoretisch verworven kennis.
Op dinsdag 31 mei ontvingen we Wout en zijn medestudenten Chantal Kramer en Maura van der Velden bij  een van onze kasten, waarvan we wisten dat er een kerkuil broedsel in zat.
Op 10 april hadden we namelijk bij een controle mamma kerkuil en minstens drie eieren aangetroffen. Bij een broedperiode van ongeveer 30 a 35 dagen, hadden we grote kans om vandaag jongen aan te treffen, als de eieren tenminste bevrucht waren geweest.
 Samen met Anita van onze werkgroep, die de foto’s voor haar rekening zou nemen, keken we gespannen toe toen Michiel de ladder op klom en de kast opende. Zijn blije gezicht verraadde dat we succes hadden.


Er zaten maar liefst 4 jonge kerkuilen plus een moeder in. Het oudste jong was ongeveer drie weken, hetgeen exact overeenkomt met de broedtabellen die we hanteren.
Nadat Michiel het grootste jong uit de kast naar beneden had gehaald, konden de studenten zich vergapen aan de schoonheid van dit diertje. Hoewel het nog in zijn dons kleed zat, konden we al heel goed de ontwikkelende verenspoelen waarnemen, alsook de hartvorm van het gezicht. Ook de klauwen werden met bewondering bekeken. Al snel na de geboorte bereiken die de uiteindelijke grootte.


Omdat we het jong niet te lang uit de kast wilden laten, hebben we, na het nemen van enkele foto’s hem of haar weer snel teruggeplaatst. (voor de kritische lezer: aan dit soort wensen voldoen we in uitzonderingsgevallen. In dit geval t.b.v. wetenschappelijk onderzoek, c.q. onderwijs aan universitair opgeleiden)
Steeds valt weer op hoe verrast, blij en enthousiast bezoekers bij ons reageren als ze dit mooie dier mogen zien en even vasthouden. Zeker deze betrokken biologiestudenten waren een mooie ervaring rijker.
Onder de belofte dat we ze zouden uitnodigen als de jongen geringd gaan worden, vertrokken ze enthousiast weer huiswaarts, terwijl wij onze kastencontrole vervolgden, waarbij we nog enkele broedsels van de Torenvalk ontdekten.


Al met al een bijzonder leuke en geslaagde avond.

Tekst: Rein Beentjes  Foto's:  Anita van Dort

Vanmiddag was er afgesproken bij een boerderij in de Wijdewormer om de jonge steenuilen uit de aldaar aanwezige kast te gaan ringen en bij aankomst bleek de boer in kwestie ook nog wat andere mensen uitgenodigd te hebben om het schouwspel van dichtbij mee te komen maken. Ook veel kinderen waren hierbij aanwezig en dat is altijd leuk.

Na het plaatsen van de uitvliegprop kon Ron rustig de 5 jonge Steenuiltjes uit de kast halen en meenemen naar beneden, alwaar de toeschouwers al stonden te wachten op het jonge grut.
Eenmaal beneden zijn de uiltjes uit de transportzakjes gehaald en in de lege koffer geplaatst, zodat ze vanuit die plek 1 voor 1 gepakt kunnen worden om te worden gewogen, opgemeten en van een ring te worden voorzien.

Ondertussen was ook Jurrian gearriveerd om Ron te assisteren met het ringen en met de kids in een kring er om heen kon het feest gaan beginnen.

Na het ringen van de jonge uil ging deze via de groep rond en terug naar de koffer naast Jurrian, zodat ze na het ringen alle 5 weer terug gezet konden worden in de kast.
Ondertussen konden de aanwezige kinderen 5 namen voor de jonge uilen verzinnen en zo kregen de jonkies ieder een eigen naam toegewezen en konden de kinderen ook meteen vragen stellen aan Ron en Jur.

Alle 5 zijn nu geringd en gaan weer terug de nestkast in en Ron heeft ook meteen wat extra voer erbij gelegen in de kast, zodat ze meteen wat kunnen eten als de stress weer verdwenen is.

Na deze geslaagde ringronde is het nu wachten op de volgende nesten die geringd kunnen gaan worden.

Tekst en foto's: Jos Spijkerman

 

Hallo allen,

Op 30 april het eerste broedinventarisatierondje potentiele bezette steenuilkasten in de Wijdewormer, hierna WW, gedaan om te kijken hoe het daar binnen is gesteld.

Dus nog niet alle kasten zijn al bekeken, maar in de helft van de kasten zit een spreeuw te broeden dus die kan ik makkelijk overslaan. Mijn voorgevoel van de afgelopen maanden is helaas werkelijk geworden.

Van de kasten die normaal gesproken altijd wel goed waren voor een broedpaar, daarvan waren er een aantal leeg en recentelijk helemaal niet bezet geweest. Tijdens mijn rondes, vanaf januari tot nu, zag ik dan ook al geen steenuil rond de kast of in de boom, dus dat gaf mij al een vervelend onderbuikgevoel. In één nestkast lag een dood vrouwtje en het mannetje zat daar met twee eieren, wat dus kansloos is. Ook veel éénlingen op erven die roepend ( info volgens de bewoners) om aandacht vragen en zo dus een ( nieuwe ) partner willen lokken(?). Waar is dan die andere steenuil gebleven?

Wat is er gebeurd de afgelopen maanden in de WW?  Te nat, te koud, te weinig voedsel? Waar zijn de uilskuikens van verleden jaar gebleven?

Allemaal dood vóór de winter, of de Beemster of Purmer in gevlucht?  Niet één steenuil uit 2015 terug gevonden in de WW en dat gebeurt zelden. Ik pieker mij suf, maar weet het even niet. Van de 8 broedparen van verleden jaar zijn er nu nog maar 4 over, waarvan ik weet dat één broedsel onbevruchte eieren oplevert. Dus er zijn maar 3 setjes die mogelijk uilskuikens krijgen. En zelfs dat is geen zekerheid. Hopelijk gaat er nog een stel beginnen met de eileg, maar ik heb eerlijk gezegd zo m’n twijfels.

Die kneuterbolletjes blijven mij echter verbazen, daarom zal ik de komende weken extra alert zijn. Als het zo blijft dan zijn we qua broedpaar steenuilen echter weer  terug bij af en op het niveau van het jaar 2004!, toen ik met het project “ Steenuil  Wijdewormer” ben gestart. En dat is wel even diep slikken geef ik eerlijk gezegd toe. De intentie om 10 broedpaar in de WW te krijgen is dan helemaal toekomstmuziek, omdat het allemaal zo bewerkelijk is. Maar….. we geven het niet op en gaan gewoon weer door. Om toch niet helemaal in mineur te eindigen…. Een bekende dame steenuil zat op maar liefst 6! eieren en als dat uilskuikens worden is dat wel een WW record.

Afwachten dus maar weer….

Afgelopen weekend een tweede controle gedaan van de steenuilkasten en er is geen ander resultaat ontstaan ná de eerste controle, dus dat was opnieuw een tegenvaller…. Het wordt dus sowieso een heel matig jaar wat de productie van jonge steenuilen betreft in de WW

Groet Ron