• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Dinsdag 21 juli was weer een “hoogtepuntje” voor de Fronikboerderij aan het Westerwindpad in Zaandam.

Voor het tiende jaar op rij kon een nestje kerkuilen worden geringd voor wetenschappelijk onderzoek. In sommige jaren produceerden de uilen (verschillende generaties inmiddels..) een tweede of zelfs een derde broedsel. Dat houdt in dat hier al heel wat jonge dieren zijn  uitgevlogen; een beeld dat goed past bij het imago van de Fronikboerderij. Onder de bezielende leiding van Linda, die enige jaren geleden het werk overnam van de overleden beheerder Cees, wordt voor heel wat dieren op een formidabele manier zorg gedragen.

Dat de dieren het prima vinden, blijkt momenteel uit een nest van 6 Bergeenden, die als weesjes bij Fronik werden afgeleverd en door diverse mensen met goede zorg werden grootgebracht. Nadat ze in een van de sloten van de achterliggende weilanden zijn uitgezet, komen ze nog elke dag bij de boerderij terug om hun dank te betuigen!!. Dat zij niet de enigen zijn die het werk waarderen werd op deze avond, waarop zo’n 30 bezoekers de ringsessie bezochten, uitgedrukt in een oorkonde door de Landelijke Kerkuilenwerkgroep. Deze oorkonde wordt uitgereikt aan eigenaren van kasten die minimaal 7 jaren achter elkaar een broedsel grootbrengen. De Fronikboerderij heeft deze dus meer dan verdiend en ik overhandigde hem dan ook met veel plezier aan alle vrijwilligers van de Fronikboerderij, in de persoon van Linda.

En als u er ook een keer bij wilt zijn, zult u nog een jaartje geduld moeten hebben.

Zie ook hun website : www.fronikboerderij.nl

tekst: Rein Beentjes

foto's: Yvonne Langenberg