• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

 Acties tegen vogeldemonstraties

Op 10 december 2017 is actie nr. 40 de deur uitgegaan. En op 13 december kreeg ik het verlossende antwoord al dat men de fotosessie op een kerstmarkt geannuleerd had; zo snel is het ons nog nooit gelukt!

Nummer 40 was onze laatste actie van dit jaar; in onze strijd tegen roofvogelshows, uilendemonstraties e.d.

Ooit begonnen we te schrijven tegen roofvogelshows, dat is uitgebreid met informatie geven (Info-Mails sturen) over de achtergronden hoe de uilen en roofvogels opgroeien en zogenaamd ‘getraind’ worden tot showvogel, als inkomstenbron voor de uilen- en roofvogelhouder. Deze laatste verzint elk jaar weer meer activiteiten voor zijn vogels om maar betalend publiek te trekken. Zo hebben we onze informatie dit jaar geschreven naar o.a. :

- Diverse TV series die gebruik maakten van gehuurde uilen en roofvogels uit gevangenschap.

- Kasteeltuinen, (jacht-)verenigingen en musea, die denken met een roofvogelshow extra publiek te trekken.

- Busreizen met leden van verenigingen, welke gezamenlijk naar uilendemonstraties/roofvogelshows toerden in het land.

   En:

- We kregen een nieuwe deelneemster die ons wees op het fotograferen van deze vogels op de braderie in Schoorl. Ook op diverse markten kom je steeds meer kraampjes met roofvogels en uilen

  tegen die je van dichtbij mag fotograferen, aanraken.

- Vooral veel Info-Mails zijn gegaan naar allerlei Fairs; van voorjaar-, zomer- en winterfairs tot en met de  kerstfairs of kerstmarkten; Country Fairs, Landgoed Fairs e.d.

- Evenementenbureaus, VVV’s, en dagtrip organisaties die een roofvogeldemonstratie hadden geboekt, hebben we evenals Stichting Opkikker, getracht hen op andere ideeën te brengen.

- In oktober kwamen de trouwbeurzen er weer aan; waar demonstraties trouwringen-vliegen werden aangeboden.

- Workshops fotograferen van uilen en roofvogels in gevangenschap is ook erg in trek. Gemakkelijker kan het niet: zo’n urenlang stilstaand dier fotograferen. Vaak allerlei soorten vlak

  naast elkaar; elkaars vijanden of niet; en water om te drinken/badderen wordt gemakshalve maar vergeten. Toen ik ook nog lucht kreeg dat iemand die foto’s  wilde insturen naar WNF Photo

  Award; heb ik WNF aangeschreven om kritisch te zijn op foto’s met dierenleed zoals die gemaakt zijn van uilen en roofvogels in gevangenschap.

 Het  WNF heb ik ook ingeschakeld toen ik vernam dat iemand uilendemonstraties gaf in zijn restaurant en beweerde dat hij “als een van de weinigen alle benodigde vergunningen heeft voor het fokken van met uitsterven bedreigde uilensoorten en samenwerkt met Wereld Natuur Fonds”. Het filmpje waarin hij dat zegt, is inmiddels van het internet gehaald.

Uiteraard is dit een grote leugen; maar we lieten het er niet bij zitten! Alle schrijvers hebben de touringcarbedrijven aangeschreven en de meereizende groepen, die daar zijn geweest. Een grote klus! Daarvan kregen we reacties dat ze blij waren met onze informatie en dit niet geweten hadden en dit soort uitstapjes niet meer wilden doen. Dus onze schrijf-actie heeft wel degelijk nut! Van bovenstaand geval is melding gemaakt en heeft de provincie ingegrepen.

Zo hebben we verschillende acties omgezet in doelgericht handelen, met succes!

We schrijven op persoonlijke titel en elk met andere informatie. Vanuit Het Informatie Punt worden de Informatieve Mails aangepast  op de recentste ontwikkelingen. Op die manier worden de Info-Mails ook gelezen; wat blijkt uit de reacties.

Ik ben super- trots op deze schrijversgroep dat zij zo actief mee doen! En dat we met deze prachtige resultaten 2017 af kunnen sluiten!

We gaan vol goede moed 2018 tegemoet!

 

Marina Kraaij

Educatie coördinator

INFORMATIE PUNT UILEN EN ROOFVOGELS

KOOI UIT EN KETENS AF !
Vanaf eind maart ’16 zijn we nu weer bezig met actie-/ informatie-brieven schrijven tegen: roofvogelshows of evenementen waar standhouders staan met geketende roofvogels en uilen. Het is toch verwonderlijk dat bezoekers alleen kijken naar de kop en de vleugels van deze prachtige dieren en het maar niet willen zien dat deze roofvogels en uilen, behalve op het evenementen terrein; ook ‘thuis” kort aangebonden zitten? We waren verbaasd dat zelfs een dierenarts en verscheidene dierenambulances in ons land, een roofvogelshow toelieten op hun open dag. Op kleine schaal is daarop gereageerd. Het antwoord van de dierenarts was dat ze vond dat de Valkerij goed voor zijn vogels zorgt. De dierenambulance nam geen standpunt in.                                                                                  De Dierenbescherming reageerde hierop met: “Binnen de organisatie wordt duidelijk gecommuniceerd dat bij dergelijke praktijken het dierenwelzijn in het geding is en dat wij ons daar niet aan verbinden. Mochten er toch onderdelen van de Dierenbescherming zijn, die een andere keuze maken dan verneem ik dat graag. De partij kan vervolgens daarop aangesproken worden. Het is echter zo, dat lang niet alle dierenambulances onderdeel zijn van de Dierenbescherming. In de kop van Noord Holland zijn het allemaal externe partijen, waarover onze organisatie geen zeggenschap heeft. Helaas is het zo, dat bij veel leken het niet duidelijk is hoeveel dierenleed achter dergelijke evenementen verborgen gaat. Bij veel dierenambulances wordt gewerkt met 100% vrijwilligers, ook dan is die kennis helaas niet altijd paraat.”                                                  Wij, als bedreven vogelaars, zijn daar uiteraard meer van op de hoogte; we moeten dus nog heel wat  “leken” bijspijkeren!
In mijn vorige bericht, schreef ik, dat de gemeente Huizen in zijn collegeakkoord 2014-2018 “Aan de wind” dit in hun dierenwelzijn-nota had staan: http://www.huizen.nl/document.php?m=5&fileid=7199&f=655137562f34763f7645d9fa200dd7a0&attachment=0&c=943)
Hoofdstuk 1, Het sociale domein: punt 1.14. Dierenwelzijn: Het college geeft geen vergunning voor evenementen met wilde dieren en roofvogels en hanteert een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren.
Het is niet mijn fout; maar toch wil ik, bij deze, mijn excuses aanbieden dat dit verkeerde voorlichting was. Ik ben, evenals velen onder U, op het verkeerde been gezet. Maar onlangs heb ik gesproken met verschillende personen van afdeling vergunningen van gemeente Huizen. Toen bleek, dat dit ten onrechte zo is opgenomen in dat collegeakkoord. Wettelijk gezien, kan een gemeente de vergunningsaanvraag voor een roofvogelshow niet weigeren; wel  ontmoedigen! En daarmee zijn al diverse gemeenten mee bezig. Gemeente Den Helder, bijvoorbeeld; doet dit met de voorwaarde dat de eigenaar van de roofvogels en uilen een valkeniersakte moet hebben. Dat scheelde dit jaar al meteen in het aantal vergunningen aanvragen!  Ook dankzij onze actiebrieven!                                                                                                                      Gemeente Alkmaar stelt alles anders op en ook de Dierenbescherming NL bevestigde het dik gedrukte gedeelte in: “Beleidsnota dieren en dierenwelzijn 2016-2020: Evenementen met dieren in gemeente Alkmaar.   Evenementen met dieren moeten voldoen aan de regelgeving uit de Wet Dieren. De gemeente Alkmaar volgt de landelijke regelgeving wanneer een evenement met dieren zich aandient. Dierenwelzijn is geen juridische grond voor de gemeente om een evenement op te weigeren. De vier weigeringsgronden om een evenementenvergunning te weigeren zijn: Openbare Orde, Veiligheid, Volksgezondheid, Milieu. Wanneer een van deze zaken in het geding komt door een evenement met dieren, verstrekt de gemeente geen vergunning. De GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en Veiligheidsregio adviseren de gemeente. Zo nodig kunnen de Voedsel- en Warenautoriteit en/of de Landelijke Inspectiedienst Dieren controles uitvoeren. In Alkmaar vindt een aantal evenementen met dieren plaats; circussen, Landbouwdag, Kaeskoppenstad, Roofvogeldemonstraties en bij de kermis staan pony’s. Per september 2015 geldt een landelijk verbod op wilde dieren in circussen. De andere genoemde evenementen zijn niet in strijd met wet- en regelgeving. De gemeente hecht aan het welzijn van de dieren die bij een evenement betrokken zijn en vindt het van belang dat de organisator van het betreffende evenement hier aandacht voor heeft en er zich bewust van is.                                                                                                                                             ACTIE: gemeente wil in overleg met de Dierenbescherming tips opstellen voor evenementorganisatoren die het welzijn van de dieren optimaliseren. Denk hierbij aan een schuilafzonderingsmogelijkheid voor dieren of een minimale afstand van versterkte muziek.”                          (Men bedoeld hierin waarschijnlijk: schuil- en afzonderings-mogelijkheid.) De ACTIE komt overeen met het antwoord van de Dierenbescherming op de vraag van een Helders gemeenteraadslid: ”Welke eisen kunnen worden gesteld om het een roofvogelshow moeilijker te maken?”   Antwoord: Het klopt dat de landelijke wetgeving gewijzigd moet worden om dergelijke evenementen te verbieden. Bij eisen kan er uitgegaan worden van de intrinsieke waarde van het dier. Dus bijvoorbeeld nachtjagers zoals uilen niet overdag inzetten. Bij dierenwelzijn kun je eraan denken dat er gezorgd moet worden voor beschutting tegen de elementen zoals felle zon of regen.
Dat er een bepaalde afstand is tussen de dieren en het publiek. Dat dieren niet op rumoerige plaatsen gehuisvest worden (zoals naast een geluidsinstallatie).
Maar is dit een antwoord op zijn vraag? Nee. Want dit gemeenteraadslid, is tegen het houden van roofvogelshows. Het lijkt veel op suggesties in het rapport van de Dierenbescherming uit 2012: Welzijn van roofvogels. Men beschrijft o.a. welke vogels er moeten zitten op de zitstok of op een blok; de grootte en inrichting van een volière, gebruik maken van de huif enz. Men draait de zaak om. Of de titel is niet juist: welzijn van roofvogels in gevangenschap, had het moeten heten? Want die roofvogels  zitten al in gevangenschap; dus ze moeten het goed hebben; daarmee ben ik het natuurlijk eens. Maar het moet eens stoppen; er komen steeds meer roofvogels en uilen in gevangenschap bij! Met dit soort rapporten en opmerkingen van de dierenbescherming, streeft men het doel voorbij!!!
Dat hebben we onlangs gemeente Eindhoven duidelijk willen maken, die jarenlang roofvogelpark Falconcrest gratis onderdak gaf, zonder vergunningen. En een dezer dagen daar pas over beslist.                                                                                             Vaak zie je al op de website of via facebook, van valkerijen die aan roofvogelshows doen; hoe de vogels, vaak in erbarmelijke toestand, gehuisvest zijn. Ook Falconcrest, die de roofvogels kort aangebonden houdt, met meerdere soorten vlak bij elkaar. Te kleine hokken tegenover elkaar, waar ze ook in vastgebonden zitten. Kleine uilen in een zangvogel-volière; vol met opstaande dode takken er in. Geen vliegmogelijkheid; en als ze vliegen, hebben ze kans hun verenpak te beschadigen! Natuurlijk hebben deze vogels meer baat bij grote volières; maar waarom heeft Falconcrest dat dan niet eerder in orde gebracht? Dit soort wantoestanden zijn het gevolg van onduidelijke of geen regels en geen toezicht of de juiste controles. Alkmaar noemt wel de Wet Dieren; maar ik vraag me af of deze wet wel op dit soort vogels slaat. Ziet U iets wat niet mag; maak een foto, en bel direct 144, en zorg dat er een melding van gemaakt wordt. Dit dierenleed moet echt eens stoppen. Geef geen mogelijkheden op uitbreiding van roofvogelshows, roofvogelparken e.d. We  moeten door blijven gaan met informatie verspreiden over de nadelen van roofvogel- en uilenshows en de misstanden bij roofvogels en uilen in gevangenschap. Ook diverse dierenwelzijnsorganisaties mogen wel wat actiever worden in het naar buiten brengen hiervan. Als je kijkt naar hun websites ( op de uilen- en roof-/vogelwerkgroepen na) vindt je niets, of te weinig informatie over roofvogels en uilen in gevangenschap. Ook daar kunnen we met ons allen verandering in brengen.  Hoe meer organisaties met dit onderwerp bezig zijn; des te meer bekendheid krijgt dit. Wie doet er mee? Mijn ervaring is, dat, als je eenmaal contact hebt gehad; men toch wel benieuwd is naar wat er allemaal speelt. Zo heb ik al veel kunnen gebruiken uit de inventarisatie misstanden bij  roofvogels en uilen in gevangenschap. Maar er is meer te vinden op dit gebied en mij ontbreekt de tijd dit allemaal uit te zoeken. Als je het leuk vindt om mee te helpen inventariseren; meldt je aan, alsjeblieft. Alle hulp is welkom. Alles op vrijwillige basis, met als doel:
niet nog meer roofvogels en uilen: GEKOOID EN GEKETEND!
Ook actie- / informatie-brievenschrijvers/-schrijfsters, zijn welkom.
Heb je voor je eigen actie gerichte informatie nodig; ik kan kijken of ik wat voor je heb.
Met vriendelijke groet,
Marina Kraaij                                                                                                                                                               Natuur en Milieu Educatie, advies en begeleiding                                                                                                                - Inventarisatie misstanden bij roofvogels en uilen in gevangenschap                                                                          - coördinatie informatie-overdracht roofvogels en uilen in gevangenschap                                                (op vrijwillige basis)
Den Helder. tel. 0223 720348 ( niet na 20.00 uur)                                                                         

Beste vogelvrienden,

Vogelbescherming Nederland heeft het verzoek om gemeentebesturen te vragen hun Dierenwelzijnsbeleid aan te scherpen en geen vergunningen meer te verlenen voor evenementen met roofvogels en uilen. Gemeente Huizen had dit al geregeld. Gemeenteraad Den Helder heeft er onlangs over vergaderd maar ziet geen kans het te verbieden. De gemeenteraad Den Helder heeft ook maar 1 brief ontvangen; blijkt achteraf!

Ik wil dit dan ook aangrijpen om mijn nieuwe schrijf- /mail actie onder de aandacht te brengen. Helaas is de vorige actie, die door iemand anders werd gecoördineerd, opgeheven en zijn alle e-mail- adressen daarbij verloren gegaan. Daarom wil ik U vragen U opnieuw bij mij aan te melden; de eerste evenementen met roofvogelshows en standwerkers komen er weer aan; dus we kunnen meteen al beginnen! Er zijn weer voorbeeld brieven en er is recentere informatie om daarbij te voegen. Voor vogelwerkgroepen die er belangstelling voor hebben, heb ik een “plan van aanpak/tips” klaar liggen om een volgende actie naar een gemeente toe, meer kans tot slagen te geven.  Ook wil Ik U hierbij vragen om misstanden omtrent de roofvogels- en uilen-houderij aan mij door te geven; ik ben bezig met een inventarisatie er van, wat we weer bij de actie-mails kunnen toevoegen.

Met vriendelijke groet,

Marina Kraaij,   ( gemeente Den Helder)           telefoon: 0223 720348 ( overdag tot 20.00 uur graag) 

Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

Opgericht 17 april 1943

Datum : oktober 2011

Zaanse campagne tegen Roofvogel- en Uilenshows.

Geachte geadresseerde,

Graag vragen wij uw aandacht voor onze campagne:

Roofvogels- en Uilen zijn niet voor de show.

Met deze Zaanse campagne sluiten wij aan bij de landelijke acties van Vogelbescherming

Nederland en andere locale vogelwerkgroepen tegen het houden van Roofvogel- en Uilenshows.

In 2010 heeft Vogelbescherming Nederland samen met een vijftal landelijke roofvogel- en uilenwerkgroepen door bureau Ulucus een onderzoek laten uitvoeren of dergelijke vogelshows schadelijk zijn voor zowel de gebruikte vogels als de natuur.

Naar aanleiding van dit rapport hebben al vele organisaties, waaronder alle Noord-Hollandse Vogelwerkgroepen verenigd in de SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland), zich tegen roofvogel- en uilenshows uitgesproken. Ook wij als Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

hebben toegezegd dit standpunt actief naar buiten te brengen en zelf ook geen roofvogel- en uilenshows (meer) te organiseren. Daarom benaderen wij diverse Zaanse organisaties, instellingen en bedrijven met dit schrijven en de ingesloten flyer waarin alle argumenten tegen het houden van dergelijke shows vermeld staan. Ons is via publicaties bekend dat in de eerste helft van dit jaar nog diverse roofvogel- en uilenshows in de Zaanstreek zijn gehouden, onder andere in Het Volkspark te Zaandam, bij een tweetaal Zaanse Verzorgingshuizen en onlangs bij een grootbedrijf in planten, tuinartikelen etc.

Met deze roofvogelshow hoopte men meer kopend publiek te trekken. In het kort vermelden wij hieronder de bezwaren tegen het gebruik van roofvogels en uilen voor commerciële doeleinden:

Roofvogel- en uilenshows zijn commerciële aangelegenheden, waarbij onder de dekmantel van educatie geld wordt verdiend over de ruggen van roofvogels en uilen.

Roofvogelshows worden gegeven omdat men denkt daarmee het publiek voor te lichten over roofvogels en uilen. Uit het onderzoek blijkt dat de educatieve waarde van roofvogel- en uilenshows over het algemeen bedroevend is. Daarbij komt dat het karakter van de shows in wezen ecologisch onverantwoord is. Deze shows draaien om het feit dat mensen de vogels van dichtbij kunnen zien en zelfs kunnen aanraken. Dit is echter tegengesteld aan het gedrag van deze vogels in het wild. Daar blijven ze het liefst ver van mensen verwijderd. Ecologisch verantwoorde voorlichting kan nooit in de vorm van een roofvogelshow- of demonstratie.

Roofvogel- en uilenshows bevorderen de wens van mensen om zelf een roofvogel of uil te willen hebben (het zogenaamde ‘Harry Potter-effect’). Het door Ulucus uitgevoerde onderzoek toont aan dat in Nederland een groot en sterk toenemend aantal inheemse en uitheemse roofvogels en uilen

wordt gehouden en/of verhandeld. Een deel van deze vraag wordt gevoed door in gevangenschap gefokte vogels, maar voor een deel wordt dit ook ingevuld door illegale onttrekking van eieren en nestjongen van in het wild broedende vogels. In De Zaanstreek wordt onze Werkgroep Roofvogels en Uilen helaas regelmatig met uitgehaalde nesten geconfronteerd. Roofvogel- en uilenshows zijn nauw verweven met de fok van roofvogels en uilen. Daarbij wordt op grote schaal hybridisatie toegepast. Regelmatig ontsnappen hybride en in gevangenschap gehouden vogels. Deze vogels vormen een gevaar voor de Nederlandse natuur door het risico van faunavervalsing. Ontsnapte hybriden zorgen in toenemende mate voor problemen bij in het wild levende vogels, met name bij valken en kerkuilen. Alleen al in 2010 zijn minimaal 26 Oehoe’s ontsnapt.

Met nachtactieve uilen (zoals kerkuilen, bosuilen en oehoe’s) worden regelmatig overdag en soms in de felle zon shows gehouden. Juist dit is geheel tegennatuurlijk ten opzichte van hun gedrag in het wild. Overdag zitten deze uilen op donkere plekken (kerkuilen vaak in de door ons aangebrachte nestkasten) omdat ze geen fel licht kunnen verdragen. Bovenvermelde argumenten hebben ons tot deze Zaanse actie gebracht. Wij willen u vragen geen roofvogel- en uilenshows te organiseren of, indien u dat in het verleden wel eens gedaan heeft, deze vanaf nu niet meer te willen organiseren.

De gemeentes in ons werkgebied ( Zaanstad, Oostzaan, Wormerland) zullen wij vragen geen vergunningen (voor zover nodig voor een dergelijk evenement) meer af te geven voor het houden van roofvogel- en uilenshows.

Via een actie van de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland heeft het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holand (PWN) onlangs besloten hun jaarlijkse roofvogel- en uilenshow in de duinen bij Castricum vanaf dit jaar niet meer te houden.

In de ingesloten flyer van Vogelbescherming Nederland staan de argumenten tegen roofvogel- en uilenshows nog eens kort en bondig vermeld.

Zeg samen met ons NEE tegen roofvogel- en uilenshows. Dergelijke vogels zijn niet voor de show!

Op de website van Vogelbescherming Nederland is nog meer informatie te vinden. Kijk eens op:

www.vogelbescherming.nl/actueel/campagnes_acties (klik dan op roofvogels en uilen).

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Bestuur van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

Ed Staats

Roofvogels en uilen, niet voor de show!

Het aantal roofvogel- en uilenshows in Nederland neemt schrikbarend toe. Dat blijkt uit het onderzoek van Bureau Ulucus in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De shows vinden plaats met vaak slecht gehuisveste vogels in een onnatuurlijke omgeving onder het mom van voorlichting. Als gevolg daarvan neemt ook het aantal uilen en roofvogels dat als huisdier wordt gehouden toe. Bovendien ontsnappen steeds meer roofvogels en uilen, wat kan leiden tot faunavervalsing.

Vogelbescherming Nederland spreekt zich daarom uit tegen het houden van roofvogel- en uilenshows en roept tezamen met de direct hieronder genoemde organisaties u daarom op geen roofvogel- en uilenshows te bezoeken of te organiseren. Alle overige natuurorganisaties roepen wij op om zich ook uit te spreken tegen roofvogel- en uilenshows en deze oproep begint vruchten af te werpen. Zo schrijft Jan-Jaap de Graaf, directeur van Natuurmonumenten, in een reactie: “Wij spreken dan ook onze steun uit voor dit initiatief”.

Welzijnsproblemen

In gevangenschap kunnen vogels hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Ze krijgen nauwelijks de kans om te vliegen, mogen niet op eigen prooien jagen, hebben niet de vrijheid een partner te kiezen en een nest te bouwen om jongen groot te brengen. Ook zitten ze voor het overgrote deel van de tijd in een te klein hok of met een kort touw vast aan een blok.

Slechte voorlichting

Het karakter van de shows past niet bij de voorlichting over de dieren. Tijdens de shows moeten ze kunstjes doen in een onnatuurlijke omgeving te midden van een mensenmassa die de vogels kan aanraken en aaien. Volstrekt in tegenstelling tot het gedrag van de vogels in het wild. Het publiek leert daar dus niets over.

Shows creëren vraag

De shows bevorderen de wens van mensen om een roofvogel of uil als huisdier te hebben. En waar vraag is ontstaat aanbod. Dat aanbod bestaat deels uit in gevangenschap gefokte vogels, maar voor een deel ook uit eieren en nestjongen die uit nesten in het wild zijn geroofd.

Faunavervalsing

Tijdens shows komt het geregeld voor dat een in gevangenschap gefokte vogel de vrijheid kiest en ontsnapt. Bij particulieren die de vogels houden ontsnappen nog veel meer vogels. Een deel van de ontsnapte vogels wordt niet teruggevangen. Deze vogels gedragen zich anders dan hun wilde soortgenoten. Ze komen bijvoorbeeld dichter bij mensen en voeren soms schijnaanvallen uit op hen.

Vogels horen vrij te zijn

Roofvogels en uilen horen thuis in de vrije natuur. In Nederland zijn ze overal in het wild te bewonderen. Van hartje stad tot op het platteland, in bossen en langs de snelweg. Het is spannend en fascinerend, en je leert er meer van dan kijken naar een vogel in gevangenschap die verplicht een kunstje opvoert in ruil voor eten.

Flyer

Er is een speciale flyer ontwikkeld die kan worden uitgedeeld om bijvoorbeeld bezoekers van evenementen waar roofvogel- en uilenshows plaatsvinden te wijzen op de nadelen van deze shows.

Tekst : Vogelbescherming Nederland .

Link naar artikel :

De Vogelbeschermingswacht Zaanstreek ondersteunt dit initiatief van de Vogelbescherming Nederland .