• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Doel
Het onderzoek wat wordt uitgevoerd door de werkgroep Roofvogels en Uilen beperkt zich tot de roofvo-gels en uilen in het werkgebied. Het doel van het onderzoek is als volgt te omschrijven:

  1. Het in kaart brengen van territoria en broedgevallen in het bijzonder.
  2. Het verzamelen van broedbiologische informatie, zoals legbegin, legselgrootte, aantal uitgevlogen jongen, geslachtsverhoudingen, vleugel-, poot- en kop/snavelmaten en gewichten.
  3. Het inzichtelijk maken van populatiespreiding (dispersie) aan de hand van ringonderzoek.
  4. Het verzamelen van gegevens over prooidieren.

Broedbiologie

Om de oorzaken van de aantalveranderingen van een bepaalde soort in plaats en tijd op te sporen, is broedbiologisch onderzoek van groot belang. Waarom doet een soort het in het ene gebied goed en in het andere gebied juist niet en waarom gaat de stand van de soort op langere termijn achteruit of vooruit? Dit betekent informatie verzamelen over de legselgrootte, de legdatum van het eerste ei en het aantal uitgekomen en uitgevlogen jongen vaststellen. Uit deze informatie is de reproductie van de soort af te leiden. Dit onderzoek past naadloos in het nestkaartenproject van SOVON.

Een steenuilkuiken uit een ei