• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Mogelijk verbod op roofvogelshows tijdens evenementen in Den Helder

Door Marina Kraaij

In de gemeente Den Helder is een discussie op gang gekomen na de motie (M7.17) van de Fractie (Marinus)Vermooten over een verbod op gebruik van roofvogels bij markten e.d.  (raadsvergadering 4 en 10 -11-2015) Wethouder Jacqueline van Dongen onderzoekt de haalbaarheid. Als dit het geval blijkt te zijn, dan kan het verbod  in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) misschien opgenomen worden.  Maar zover is het nog lang niet:

 Op http://www.dichtbij.nl/noordkop/regio/artikel/4196682/stelling-roofvogelverbod-is-overdreven.aspx kon men stemmen op de stelling: Roofvogelverbod is overdreven; eens of oneens.

In totaal hebben 504 bezoekers zijn/haar stem uitgebracht. : 41% eens met 59% oneens.

In het Noord Hollands Dagblad van 12 en 16 november werd er aandacht aan besteed, met de koppen: Valkeniers tegen roofvogelverbod en Mogelijk verbod op roofvogelshows. Onder de eerste kop geven 2 “valkeniers” hun mening.  De ene ( met 16 vogels in zijn bezit) is bang dat hij straks als  “beroeps valkenier” geen educatieve praatjes meer kan houden op scholen met meebrenging van levende have. Dit is ook te zien op diverse foto’s op zijn site met een grote groep schoolkinderen en op zijn facebook met grote groepen mensen, zoals camping-gasten. Hij noemt het dan geen roofvogelshow; maar: presentatie. (Het is van belang dat als er een verbod op roofvogelshows gaat komen in deze gemeente, deze benaming uit te breiden met de omzeilingen van de roofvogelhouders die op een andere wijze hun show benoemen.) De ander zei: “op de juttersmarkt kan het publiek met de roofvogels op de foto. Al het geld dat ik daarvoor krijg, gaat naar de roofvogels. Zij verdienen hun onderhoud zelf bij elkaar.”  (de juttersmarkt in Den Helder is op 10 dinsdagen in de zomer van 10.00 – 16.30 uur met 100-den kramen in het centrum) Omdat ik me nogal ergerde aan verschillende uitspraken van de roofvogelhouders in de krant en dat men niet de keerzijde belicht (en plaatst!) van het houden en showen van roofvogels, heb ik een brief geschreven naar de burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Den Helder. Ik heb o.a. gereageerd met: “….het enigste wat roofvogels verdienen is: hun vrijheid (terug)! Daar komt in de vrije natuur geen geld aan te pas. Heren en dames roofvogelhouders zijn bang dat als de roofvogelshows verboden gaan worden, dat ze hun “baantje” kwijt zijn. Nee; het verbieden heeft een preventieve werking; men laat het dan voortaan wel om er zijn beroep van te maken. Er komen namelijk steeds meer van die zogenaamde valkeniers bij in allerlei nieuwe variaties; het moet gewoon stoppen omdat er zo steeds meer dierenleed bijkomt wat men showt als zijnde het normaal. Het is een vorm van misleiding om onder de noemer “ gediplomeerd valkenier”, of “beroeps-valkenier” roofvogel- en uilenshows of presentaties aan te bieden met meerdere roofvogels en uilen dan een valkenier officieel in zijn bezit mag hebben. Kort door de bocht gezegd: een valkenier mag slechts 2 roofvogels gebruiken in plaats van een geweer  voor de jacht of in het kader van beheer en schadebestrijding.

Dit zegt men op: http://www.valkeniers.com/valkeniers/jacht.htm: “De jacht met roofvogels is in Nederland beperkt tot de jacht met Havik en Slechtvalk. Voor de jacht met roofvogels dient men in het bezit te zijn van een valkeniersakte. In Nederland mag tijdens het jachtseizoen gejaagd worden op Haas, Konijn, Fazant, Houtduif en Wilde eend.”

Men mag dus niet jagen op toeristen, schoolgaande jeugd en anderen die uitzijn op vertier en vermaak!  Wordt vervolgd…

Bron: Marina Kraaij  DE AMATHIST