• Header
 • Header
 • Header
 • Header
 • Header
 • Header
 • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Hier is dan het vervolg wat ik beloofd heb op de titel “Mogelijk verbod op roofvogelshows Den Helder”.

Het valt mij op dat de roofvogelhouders die shows en “voorlichting” geven altijd spreken over het educatieve belang. Hoe zo educatief? denk ik dan.. Natuur-educatie ziet er volgens mij toch wel anders uit. Dat is het pure natuur-beleven. Roofvogels of uilen met een veter om beide poten te zien vliegen; is niets natuurlijks aan. Dat zijn gedresseerde vogels… Op de dinsdagmarkten in gemeente Den Helder kan je tegen betaling, op de foto met een roofvogel of uil….te vergelijken met dieren voor vermaak in het buitenland; zie: http://www.dierenmuseum.nl/omgang-dieren/vermaak/   op de foto met exotische dieren.  En men kan in Den Helder tegen betaling de trouwringen aan laten vliegen door een uil; hoe natuurlijk is dat! Echt geen educatie! Maar waarom hebben ze het toch over die educatieve waarde? Nou; dat vond ik hier, bij punt e. ( via http://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2015-02-01):

: Artikel 2.16. Vertoning dieren

 • 1Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het houden van keuringen, tentoonstellingen en andere gelegenheden of inrichtingen waar dieren worden gehouden en aan het publiek worden getoond wegens recreatieve, sportieve of opvoedkundige doeleinden.
 • 2De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen onder meer betrekking hebben op:
 • een verbod op het met bepaalde dieren deelnemen aan een tentoonstelling;
 • een verbod op het toelaten van bepaalde dieren tot een tentoonstelling, een gelegenheid of een inrichting;
 • hygiëne, het voorkomen van de verspreiding van dierziekten, zoönosen en ziekteverschijnselen, en het weren van ziekteverwekkers;
 • de bevordering van de instandhouding van diersoorten, en
 • informatie en educatie met betrekking tot de tentoongestelde diersoorten.

Ook heb ik even rondgekeken op plaatselijke verorderingen, zoals die van Alkmaar: Gemeenten mogen met hun beleid niet in strijd handelen met de GWWD. ( Gezondheids en Welzijns Wet voor Dieren).Gemeente Alkmaar kan dergelijke evenementen met dieren niet verbieden, maar verbindt wel de door de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) opgestelde richtlijn ‘Dieren bij evenementen’ aan de verstrekte vergunningen. Gemeente Alkmaar ziet toe op landelijke regelingen die staan voor het dierenwelzijn bij evenementen. Mishandeling van dieren wordt geconstateerd door de dierenpolitie. Bij constatering kan een volgende keer een vergunning geweigerd worden.

Ik, en velen met mij, denk ik, vermeed altijd evenementen waar roofvogelshows gehouden werden. Nadat ik zag hoeveel er mis ging met die vogels. Gemeenten verschuilen zich achter de wet; zoals ook gemeente Den Helder nu doet. Wethouder mevrouw van Dongen zei maandag 15 februari’16 in de raadsvergadering: ‘We kunnen niets doen als we strikt de letter van de wet volgen”. Alkmaar en Den Helder misschien niet; maar gemeente Huizen heeft hiermee geen moeite; die schrijft in zijn collegeakkoord van 2014-2018 bij Dierenwelzijn:   (1.14.4 ) Het college geeft geen vergunning voor evenementen met wilde dieren en roofvogels en hanteert een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren.

Bovenstaande in ogenschouw genomen, moeten we misschien juist de evenementen en roofvogelshows / tentoonstellingen / attracties / workshops e.d. wèl gaan bezoeken; en zodra er maar iets fout gaat; de dierenpolitie bellen en toeschouwers er op wijzen dat je zo niet met roofvogels en uilen om hoort te gaan. Pamfletten uitdelen..artikel in de krant..vooral dat laatste; daar zijn gemeenten gevoelig voor. Want uiteindelijk komt het toch op het bordje van de gemeente; evenementen met roofvogelshows dienen namelijk aangevraagd te worden bij de gemeente!

Marina Kraaij  DE AMATHIST