• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Meld dode vogels voor onderzoek naar ziekte en sterfte, bij het Dutch Wildlife Health Centre.

Vrijwilligers in het veld zijn voor het DWHC als “onze ogen en oren” en kunnen vroegtijdig een eventueel optredende problematiek

 

op het spoor komen. Het DWHC houdt zich bezig met onderzoek naar ziekte- en doodsoorzaken van in het wild levende dieren

en met name naar mogelijke ziekte uitbraken.

Mocht u dode vogels (of andere in het wild levende dieren) aantreffen en deze dieren zijn nog vers, dan kunt u als u dat wilt

rechtstreeks met ons contact opnemen via het telefoonnummer 030-253 79 25.

In overleg met u bepaalt het DWHC of het dier in aanmerking komt voor onderzoek naar de doodsoorzaak.

Als het DWHC besluit tot onderzoek over te gaan, zijn er voor u geen verdere kosten aan gebonden. Ook kan transport geregeld

worden om het kadaver op te laten halen. Na afloop van het onderzoek, ontvangt u van ons een sectierapport met de uitslag.

Sectie op een dood dier voor onderzoek naar de doodsoorzaak, kan alleen plaats vinden als dit dier vers-dood is

(maximaal 1 dag dood, kadaver intact en nog niet stinkend of huid loslatend).

Als u besluit medewerking te verlenen en het dier ter sectie wilt aanbieden, het dier graag koel bewaren (koelkast temperatuur) en niet invriezen.

Op deze website kunt u meer lezen over het werk van DWHC: www.dwhc.nl