• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Rondje Texel

Onze werkgroep plant elk jaar minimaal een dagje vogelen met elkaar. Dit jaar is de keuze gevallen op Texel. Op 29 maart jl. voeren we met de boot van half 9, met 10 van onze groep plus gast Henk Gans, over om daarna de eerste pleisterplaats: “Ottersaat”aan te doen. Een aangelegd natuurgebied, zoals er veel zijn op Texel, om de diversiteit van soorten te bevorderen. We werden vergast op een enorm aantal Noordse Sterns, die met elkaar een geweldig kabaal maakten. Mooie vluchten (balts) maakten het beeld van deze prachtige vogel compleet. Verder waren als bijzonderheden aanwezig: heel veel brandganzen en enkele kleine plevieren, alsmede kluten.

Hierna togen we naar “Dijkmanshuizen”, waar al enkele dagen een Amerikaanse Wintertaling was gemeld. Het is verdraaid moeilijk om deze vogel te onderscheiden, want het enige verschil met de ons bekende wintertaling is een verticale witte streep aan de voorzijde van het lijf. Inspannend speurwerk leverde helaas niets op, hij werd niet gespot. Wel was een koppel zwartkopmeeuwen een hoogtepuntje op deze plek. Onderweg naar de volgende plek, “Waagejot” dook plots een buizerd op met stevig gevederde poten. Helaas kregen we te weinig tijd om deze vogel goed te bekijken, zodat een heftige discussie ontstond (standaard gebruik bij vogelaars…) over de vraag of het nu wel of niet een Ruigpootbuizerd was. Uiteindelijk besloot de meerderheid dat het er geen was, omdat de banden op de staart ontbraken. Typisch geval van “Bijna Ruigpootbuizerd!”” . Het Waagejot bood ons veel kluten, die hier ook broeden.

“Utopia” is een inmiddels bekend gebied op Texel, waar geen auto’s mogen komen om de vogels rust te geven. Dus een lekkere wandeling in de nog frisse ochtend om het gebied te doorkruisen. Wat direct opviel waren de lammetjes op de dijk, waarvan enkele de koude nacht niet hadden overleefd. Natuurliefhebbers als we zijn werd geprobeerd een van de diertjes nog op te warmen, maar het gaf de geest in de armen van Inge. Dat zijn zaken die je niet wilt meemaken.

Al snel werden de negatieve gevoelens weggedrukt, omdat achter de dijken, na Utopia 2 Kraanvogels waren gesignaleerd. Via informatie van de plaatselijke wildwachten konden we ze al snel vinden en de oh ’s en ah ’s waren niet van de lucht. Een dergelijke waarneming doe je tenslotte niet elke dag. Inmiddels was de middag aangebroken en werd bij restaurant “De Robbenjager” de inwendige mens verwend met heerlijke gerechten. De zon en de warmte gaf een extra impuls voor de middag. Tenslotte werd op het terras een nieuwe vogelsoort aan de lijst toegevoegd: “De Texelse ruigpootpaalpieper”. De naam geeft de stemming van de groep goed weer……. Het betrof namelijk een graspieper, die even op een paaltje in het gras plaatsnam!

In “De Slufter” werd een wandeling gemaakt, waarbij de schoonheid van de natuur ons weer opviel. Qua vogels was de Havik de meest opvallende, omdat hij hier niet werd verwacht. Bovendien werd een mogelijke slechtvalk waargenomen. De aanwezigheid van deze roofvogels werd door de opgeschrikte mantelmeeuwen gemeld, nog voordat we ze zagen. Bovendien werd tijdens een korte tussenstop, waarbij we even van de zon genoten, Roodborsttapuiten gespot.

Als laatste plek togen we naar “De Mokbaai”, aan de meest zuidelijke punt van Texel. Mannetje Blauwe Kiekendief deed een mooie vlucht voor ons. In de baai was een enorme groep Scholeksters (genoemd werd 1127 exemplaren..) aan het foerageren. Pijlstaarten waren de kers op de taart.

Na een prachtige dag togen we voldaan huiswaarts, waarbij later bleek dat enkele echte “diehards” nog een ronde Wijde Wormer hadden gemaakt om enkele roofvogelkasten te bekijken. Een dag die voor herhaling vatbaar is.

Tekst : Rein Beentjes , fotografie © Jos Spijkerman

Bij inspectie van een buizerdnest in het Twiske trof werkgroeplid Ron Gans een dode buizerd aan. Daar het eruit zag dat de buizerd geen natuurlijke dood was gestorven heeft Ron de politie op de hoogte gebracht van zijn vondst. De politie Zaanstreek-Waterland is alert op roofvogelvervolging en de melding werd dan ook serieus opgepakt.

Bij aankomst van de politie bij het nest, bleek dat te hoog in de boom te zitten voor de aanwezige agenten en dus werd post Landsmeer van de regionale brandweer om hulp gevraagd. De brandweer heeft de dode buizerd met de ladder uit de boom gehaald. Roofvogels die onder verdachte omstandigheden dood worden gevonden (vergiftigd, geschoten, geklemd e.d.) moeten worden opgestuurd naar het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle (CIDC) in Lelystad. De politie heeft de buizerd daarom voor nader onderzoek naar het CIDC gezonden, zodat de doodsoorzaak kon worden vastgesteld.

Lees meer: Doodgeschoten buizerd gevonden op nest

Op het dak van het ABN AMRO gebouw langs de zuidas van Amsterdam hebben we een Slechtvalken kast inclusief webcam en er zijn onlangs 4 jonge valken geboren. Helaas heeft 1 jong het niet lang vol weten te houden, maar we hopen dat de andere drie gezond zullen blijven en uiteindelijk zullen gaan uitvliegen . Wie interesse heeft in de beelden van deze webcam kan via de volgende link de vorderingen volgen :

http://abn.avex.nl/valk

Het voorjaar is dit jaar vroeg begonnen en terwijl we vorig jaar nog in de koude zaten hebben we nu reeds eieren op de nesten en zijn we druk bezig met het inventariseren van de nesten en nestkasten in ons werkgebied. De afgelopen week zijn er een aantal nesten gecontroleerd en dit jaar hebben we, buiten de spiegelstok, nu ook de beschikking over een digitale fotocamera op een verlengstuk en daar heeft Jurrian al een paar mooie "birds eye" plaatjes mee geschoten. Wij willen u deze plaatjes niet onthouden. Het gaat hier om nestfoto's van Buizerd nesten. Er zit ook een nestfoto bij waar het eerste ei reeds gepredeerd is ( waarschijnlijk door de omringende Kraaien die dicht bij dit nest broeden ).

Fotografie © Jurrian Boutsma

Oproep tot medewerking: Bruine Kiekendieven met kleurmerken

Foto: Kjell Janssens

WRN nodigt iedereen uit om dit voorjaar goed te letten op Bruine Kiekendieven met kleurmerken (wingtags). De laatste 3 jaar werden in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen 298 juvenielen gekleurmerkt. Een aantal komen dit voorjaar zeker terug als volwassen vogel.

Onderzocht wordt of de vogels trouw zijn aan hun broedgebied, geboorteplaats en habitat (riet of graan), en of er uitwisseling is tussen de verschillende kerngebieden. In het voorjaar konden er dankzij een aantal waarnemingen al interessante gegevens verzameld worden over een aantal gekleurmerkte adulte vogels die buiten hun ‘geboortegebied’ verbleven. Maar elke waarneming telt en kan onze gezamenlijke kennis vergroten. Noteer vleugelzijde (rechts, links), kleur van merken en beschrijf de code (bv horizontale streep, X,0, .. ,of zonder) en kleur (wit of zwart). Foto’s zijn ook zeer welkom!

Stuur je waarneming liefst op naar of plaats deze op www.waarnemingen.be en/of www.waarneming.nl 

INFO:http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=FAU_VO_BruineKiekendief

Bron : http://www.werkgroeproofvogels.nl/25-nieuws/307-bruine-kiek-kleurmerken